Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Faglige debatter bør tages i faglige fora

Nuancerne forsvandt, da en fysioterapeut valgte at undsige indholdet af en klinisk retningslinje i pressen, mener hovedbestyrelsen.

”Kvinder, drop knibeøvelserne”, det var overskriften på en pressemeddelelse fra fysioterapeut Lotte Paarup i efteråret 2014. Budskabet, der blev citeret i flere medier, var, at knibeøvelser kunne være direkte usunde og føre til stiv og uelastisk og dermed svag bækkenbund.

Med overskriften undsagde Lotte Paarup den kliniske retningslinje på området. Det er der ikke i sig selv noget galt i, da kliniske retningslinjer ikke er en kogebog. Men den rigtige måde at gøre det på ville have været at tage en faglig debat og ikke at gå i massemedierne med et unuanceret budskab, der kan risikere at forvirre patienterne. Det mener Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, der har behandlet sagen henover forsommeren.

Retningslinjer er ikke en kogebog

Når bækkenbunden kom på hovedbestyrelsens dagorden, skyldes det en klage fra fysioterapeut Birthe Bonde, der mener, at Lotte Paarup har forbrudt sig mod Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer, hvori blandt andet står, at ”fysioterapeuten yder fysioterapi i overensstemmelse med almindelige anerkendte standarder og kliniske retningslinjer baseret på evidens og professionel erfaring”.

Hovedbestyrelsen har forud for sin behandling haft sagen i høring dels hos Etisk Råd i Danske Fysioterapeuter, dels hos Dansk Selskab for Fysioterapi og konkluderer på den baggrund, at
en klinisk retningslinje er retningsgivende og vejledende, men ikke en kogebog, som skal følges slavisk.

Hovedbestyrelsen valgte alligevel at udtale kritik i den konkrete sag, fordi nuancerne i den faglige kritik efter bestyrelsens mening forsvandt med stramningen af budskabet og pressemeddelelsen dermed blev en handlingsanvisning over for patienter og borgere fremfor et oplæg til en faglig diskussion.