Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Korsbåndsskader hos børn og unge – behandling, forebyggelse og tilbage til idræt

I forbindelse med korsbåndsskader hos børn og unge er det hensigtsmæssigt at gennemføre et rehabiliteringsforløb, før der træffes beslutning om eventuel operation. Artiklen beskriver de overordnede principper for vurdering, rehabilitering og tilbagevenden til idræt.

Resumé
Ruptur af det forreste korsbånd (ACL) er en af de hyppigste idrætsskader blandt unge. Hvis den skadede idrætsudøver endnu ikke er ude af puberteten, står vi som sundhedspersoner overfor et dilemma, når der skal behandles. På den ene side kan kirurgisk rekonstruktion for at genoprette den mekaniske stabilitet indebære en risiko for vækstforstyrrelser. På den anden side kan ikke-operativ behandling medføre yderligere episoder med knæsvigt med risiko for skader på menisk og brusk. Disse skader øger risikoen for senere udvikling af artrose.

Også de, der gennemgår kirurgi, vil imidlertid have risiko for sekundære skader, da nyere forskning har vist, at unge mennesker er særligt udsatte for både fornyet ruptur af graftet og skade i den modsatte sides ACL. Den primære ACL-skade vil således hos en ung idrætsudøver indebære udfordringer for fremtidig idætsdeltagelse. I denne artikel gennemgås nyere studier om behandling og kriterier for klarmelding til idræt for børn og unge med ACL-skader. Der præsenteres også en behandlingsalgoritme, som kan benyttes til rehabilitering efter skade, og som også omfatter forebyggelse af sekundære skader.