Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hundeassisteret fysioterapi

På Hammel Neurocenter hjælper terapihunden Gaia med genoptræningen. Hospitalet er i samarbejde med TrygFonden ved at undersøge effekten af hundeassisteret terapi.

Fysioterapeut Line Bjerre Sørensen har fået en ny kollega. Terapihunden Gaia, en Islandsk Fårehund, har siden 2014 været en del af teamet på Kognitiv Klinik på Hammel Neurocenter. Gaias særlige force er, at hun er god til at motivere patienterne, fortæller Line Bjerre Sørensen.

“Vi havde en 50-årig mandlig patient, som var delvis lammet efter en hjerneblødning. Han var svær at motivere, apatisk og meget sengesøgende. Vi fandt ud af, at hunde havde fyldt meget i hans liv og fik arrangeret et besøg af Gaia,” fortæller hun.

Det første besøg handlede mest om nærvær. Hunden hoppede op på skødet af patienten i kørestolen og ned igen og puffede til ham for at lege. “Det skabte liv i øjnene på ham, og vi besluttede os for at sammensætte et træningsforløb med hunden”.

Træningsforløbet bestod af 1-2 sessioner med Gaia om ugen i 4 uger. Træningen gik ud på at hente godbidder, gå tur, gemme mad, Gaia skulle finde, og kaste bolde.

“Motivationen var en helt anden hos manden, da først hunden blev inddraget, og han gjorde store fremskridt,” fortæller Line Bjerre Sørensen.

Hvorfor bruge dyr?

Dyreassisteret terapi har været brugt i mange år både inden for psykiatri, ergoterapi og fysioterapi

Florence Nightingale fandt ud af, at dyr generelt havde en positiv virkning på nogle af de patienter, som hun arbejdede med på hospitalet, og Freud tog ofte sin hund med, når han havde patienter i psykoterapi. Videnskabelig forskning i mulighederne og effekten af at inddrage dyr i behandlingen har hidtil ikke kunnet give et entydigt billede af, hvad og hvorfor det virker; primært fordi forskningsmetoderne har været mangelfulde. I disse år bliver der dog forsket intensivt, Især i USA, fortæller Galina Plesner, dyreadfærdsbiolog og projektleder i TrygFonden.

Ifølge Biophilia-teorien, som der ofte bliver refereret til, er mennesket disponeret for at modtage hjælp fra andre levende væsner. Med deres skærpede sanser er dyr igennem tiden blevet brugt til at advare mennesket om fare, og omvendt virker et afslappet dyr, f.eks. en sovende hund, beroligende. “Mekanismen har sandsynligvis at gøre med hormonet oxytocin,” siger Galina Plesner.

Videnskabelige forsøg har påvist, at oxytocinniveauet stiger hos både dyr mennesker, når de er sammen. Hormonet, som også bliver benævnt ‘kærlighedshormonet’, har en afstressende virkning på kroppen.

“Dog er det vigtigt at understrege, at det ikke gør sig gældende i alle interaktioner mellem dyr og mennekser. Mekanismen vil ikke være der, hvis f.eks. patienten er dødsensræd for hunde”, forklarer Galina Plesner.

Forsøg kører i to år

På Hammel Neurocenter er der ikke tvivl om, at hundeassisteret fysioterapi er en succes hos de patienter, som er glade for hunde.

“Det er et privilegium for os at kunne bruge Gaia, og Gaias ejer har også været en stor inspiration i forhold til at finde på øvelser,” siger Line Bjerre Sørensen, som kan se mange muligheder i hundeassisteret fysioterapi også uden for hospitalsregi.

Pilotprojektet i Hammel er planlagt til at vare i to år og bliver løbende evalueret