Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hold øje med timerne og pas på med regningerne

Som praktiserende fysioterapeut har man pligt til at sætte sig i ind i overenskomstens bestemmelser. Landssamarbejdsudvalget har igen haft brug for at løfte pegefingeren.
Hvis en overenskomstmæssig ydelse forudsætter brug af en træningselastik, er det ikke patienten, der skal betale for elastikken. Foto: ThinkStock

En fysioterapeut er på det seneste møde i Landssamarbejdsudvalget blevet idømt en bod på 30.000 kr. for at have behandlet mere end de gennemsnitligt 30 timer, som et ydernummer med en kapacitet under 30 timer giver mulighed for.

Foruden boden fik fysioterapeuten en advarsel om, at en ny overskridelse kan betyde udelukkelse fra overenskomsten. Det er fysioterapeutens eget ansvar at følge med i, hvor mange timer han/hun behandler og sørge for, at kapaciteten ikke overskrides, pointerer udvalget.

Landssamarbejdsudvalget består af repræsentanter for Danske Fysioterapeuter, KL og Danske Regioner. Udvalget behandler spørgsmål af principiel karakter vedrørende overenskomsterne på praksisområdet.

Indimellem resulterer udvalgets afgørelser i en bod, men udvalget kan også nøjes med at give en advarsel i form af en misbilligelse. Det sidste var tilfældet i en sag, hvor en fysioterapeut har givet uklar besked til en patient om, hvilke ydelser der er opkrævet ekstra betaling for.

Laserbehandling indgår ikke i overenskomstens ydelsesbeskrivelse. Man kan godt opkræve betaling for en laserbehandling uden tilskud, men man kan ikke samtidig afregne en overenskomstmæssig ydelse (normabehandling). Hvis der afregnes en behandling inden for overenskomsten, skal den foretages uafhængigt af laserbehandlingen, og det skal være tydeligt for patienten, hvad han betaler for.

På samme måde kan man ikke opkræve betaling for en træningselastik, der indgår som en del af behandlingen. Hvis en overenskomstmæssig ydelse forudsætter brug af en træningselastik, er det ikke patienten, der skal betale for elastikken, og det er slet ikke patientens ansvar at holde øje med, om der bliver afregnet korrekt, understreger udvalget.

Sagerne ender på Landssamarbejdsudvalgets bord efter stikprøvekontroller eller patientklager, og Landssamarbejdsudvalget pointerede på mødet, at det er fysioterapeutens ansvar at leve op til overenskomstens bestemmelser og at rådgive patienterne korrekt, så de ved, hvad de betaler for.