Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

God effekt af progressiv styrketræning til fibromyalgi

FORSKNINGSNYT / Et randomiseret studie fra Sverige viser god effekt af progressiv muskeltræning på muskelstyrke, helbredsstatus og smerte hos kvinder med fibromyalgi.

130 kvinder deltog i studiet. Eksklusionskriterier var forhøjet blodtryk, radiologisk verificeret slidgigt i hofte og knæ med påvirkning af ADL, andre alvorlige psykiske og fysiske lidelser, højt alkoholforbrug, og hvis de havde gennemført regelmæssige styrke- og afspændingsøvelser det seneste år.

Kvinderne blev randomiseret til to grupper: En interventionsgruppe, der skulle gennemføre en progressiv muskeltræning og en aktiv kontrolgruppe, der skulle gennemføre et program med autogen afspænding.

Træningen foregik som holdtræning med 5-7 kvinder på hvert hold på lokale fysioterapiklinikker og superviseret af fysioterapeuter med speciel indsigt på området. Kvinderne trænede to gange om ugen i 15 uger.

Før og efter træningsforløbet blev der taget blodprøver, kvinderne fik testet muskelstyrke i knæekstensorer og albuefleksorer, og de gennemførte en 6-minutters gangtest. Derudover skulle kvinderne både ved studiets start, efter træningen og efter 13-18 måneder vurdere deres smerter med VAS-skala, generel helbredsstatus med The Short Form Health Survey (SF-36) og The Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Artiklen giver en nøjere beskrivelse af såvel test og testprocedurer som de enkelte endemål for undersøgelsen.

Det primære mål med muskeltræningen var at vise, at kvinderne kunne øge muskelstyrken og den generelle helbredsstatus, uden at de fik flere smerter under træningen. Forskerne lagde derfor vægt på, at individualisere træningen. Kvinderne var med til at vurdere, hvor hårdt de skulle træne, og hvornår belastningen kunne øges uden smerteforøgelse. Kvinderne varmede op i 10 minutter og trænede benpres og knæfleksion og -ekstension i maskiner, biceps humeri og håndtryk med frie vægt, og hælhævninger og core-stabilitet ved at bruge kroppen som modstand. Træningen blev afsluttet med 10 minutters stretching. Efter fem uger blev der tilføjet eksplosiv træning i hælhævning og knæekstension.

Ved inklusionen brugte forskerne en submaksimal test til at estimere 1RM for de muskelgrupper, der skulle trænes. Belastningen var i begyndelsen 40 % af 1RM, og øvelserne blev gentaget 15-20 gange med 1-2 sæt. Efter 3-4 uger var belastningen 60 % af 1RM med 10-12 repetitioner og i slutningen af forløbet nåede flere at træne med 80 % af 1RM med 5-8 gentagelser i 1-2 sæt. Afspændingsprogrammet bestod af autogen afspænding med en gennemgang af hele kroppen og efterfølgende snak med de øvrige deltagere og den fysioterapeut, der stod for træningen. Træningen blev herefter afsluttet med stretching.

Muskeltræningsgruppen havde signifikante forbedringer på muskelstyrke i benene, smerteintensitet, helbredsstatus og 6-minutters gangtest i forhold til afspændingsgruppen. Kvinderne i denne gruppe havde også lettere ved at acceptere smerterne. Begge grupper havde øget styrken i biceps humeri, styrkeforøgelsen var dog størst i muskeltræningsgruppen. Kvinder, der havde trænet med de største belastninger, opnåede bedre resultater i 6-minutters gangtest og helbredsstatus i forhold til de øvrige kvinder i træningsgruppen. Det var også de kvinder, der var mest fysisk aktive i deres fritid.

Den positive fremgang efter studiet afspejlede sig ikke ved 13-18-måneders follow up. 91 kvinder gennemførte follow up-undersøgelsen, der viste en tilbagegang til resultaterne inden interventionsstudiet. Kvinderne var ikke fortsat med at træne, fordi de havde svært ved at stå for træningen selv, havde behov for supervision fra fysioterapeuter, fandt træning i træningscentrene for dyr, eller ikke kunne finde tid til træningen.

Forskerne konkluderede, at muskeltræningen viste god effekt, og at alle kvinderne havde mulighed for at gennemføre den. Resultaterne tyder dog også på, at interventionsperioden skal være længere, og at denne patientgruppe har brug for supervision.

--------------------------

Anette Larsson et al.
Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia – a randomized trial.
Arthritis Research & Therapy (2015) 17:161.
Open access: Heavy resistance training and lymphedema