Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Der brug for fysioterapeuter i folkeskolen

Danske Fysioterapeuter vil arbejde for, at motorikforløb bliver en obligatorisk del af indskolingen for alle børn i Danmark.

Så er de der igen. De små forventningsfulde børn, med de alt for store skoletasker. 67.000 drenge og piger, der lige er startet i 0. eller 1. klasse.

Jeg bliver glad, når jeg møder nogle af disse børn på vej til eller fra skole. Men samtidig ved jeg, at op imod hver femte af dem har brug for hjælp til motorikken. Det er børn, der eksempelvis ikke kan komme op i klatrestativet, gribe en bold eller holde ordentligt på en blyant. Det går ud over børnene, der har sværere ved at lære nyt eller deltage i legen med skolekammeraterne.

Forskningen viser klart, at der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet, trivsel og læring. Jo bedre motorik og fysik form, jo lettere går det med indlæringen og det sociale samvær. Det er baggrunden for, at der i skolereformen er krav om 45 minutters daglig bevægelse i folkeskolen. Det er en klog beslutning, politikerne har truffet.

Men man skal samtidig sikre, at det foregår på den rigtige måde. Det er ikke nok at hoppe en tabel i skolegården eller bruge tiden på tilfældig adspredelse. Der skal kvalitet og intensitet i minutterne, så børnene bliver udfordret motorisk og konditionsmæssigt. Og der skal et trænet blik til at se, hvem der er med, og hvem der bliver hægtet af på grund af motoriske udfordringer. Her kan fysioterapeuter spille en vigtig rolle, fordi vi har den faglige viden, der skal til.

Det har man da også taget konsekvensen af flere steder i landet. I Frederiksberg Kommune, gennemgår alle børn i 0. og 1. klasse et 10 ugers motorikforløb, udviklet i samarbejde med fysioterapeuter. På skolen ved Sundet i København har man ansat en fysioterapeut 10 timer om ugen for at sikre, at bevægelse bliver integreret i undervisningen, og at motoriske udfordringer bliver tacklet og ikke overset. Og i Roskilde kommune har man indført motorisk screening af alle børn, som starter i 0. klasse.

Men selv om nogle kommuner har valgt at gå foran, er der desværre alt for mange steder i landet, hvor man svigter børnene. En opgørelse fra Roskilde Kommune viser, at 19 procent af de børn, der starter i skole, har så dårlig motorik, at de har brug for hjælp. Omregnet til landsplan svarer det til 12.000 af de børn, der lige er startet i skolen.

Det er baggrunden for, at Danske Fysioterapeuter har foreslået, at motorikforløb bliver en obligatorisk del af indskolingen for alle børn i Danmark, og at samtlige folkeskoler får adgang til en fysioterapeut 10 timer om ugen.

Det er de budskaber, vi tager med, når vi den kommende tid holder møder med kommunalpolitikerne i skole- og undervisningsudvalgene, og som vi allerede diskuterer med organisationerne, som repræsenterer forældre, lærere og pædagoger. Vi arbejder for at få opbakning til forslagene, så vi kan få den del af skolereformen til at virke efter hensigten.

Det fortjener de mange nye skolebørn.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter