Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Test af træningsprogram til kvinder med osteopeni

FORSKNINGSNYT / Et rehabiliteringsprogram med øvelser og rådgivning til kvinder med osteopeni har vist god effekt på styrke, balance og knoglemineraltætheden. Det viser et prospektivt studie publiceret i Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy.

De norske forskere fandt, at de 42 inkluderede kvinder havde en høj deltagelsesprocent, og at ingen kom til skade som følge af programmet. Inklusionskriterierne var lav BMD (bone mineral density; T-score mindre end -1,5), kvinderne skulle være over 50 år og have haft en håndledsfraktur inden for de seneste 2 år. De måtte ikke have haft frakturer i ryg eller hofte eller mere end tre osteoporotiske frakturer, være i rehabiliteringsforløb eller allerede fysisk aktive mere end fire timer om ugen.

Interventionen bestod af OsteoACTIVE, et 6 måneders-træningsprogram kombineret med patientuddannelse. Kvinderne trænede en time to gange om ugen sammen med andre kvinder og gennemførte derudover et hjemmetræningsprogram på en time en gang om ugen, bestående af opvarmning i 10 minutter, 40 minutters træning af balance, styrke, trunkusstabilitet, og til sidst 10 minutters nedkøling med gang og stretching.

Principperne i træningen var, at man gradvist øgede progressionen ud fra en model anbefalet af en gruppe danske forskere (1). I træningen, der blev ledet af en erfaren fysioterapeut, brugte man vægtveste. Udgangsbelastningen i vægtvesten var 2,2 kg, og slutbelastningen var hos alle bortset fra tre 9,1 kg. Træningen bestod også af ADL-øvelser som at rejse sig fra gulvet og løft af 5 kg. Øvelserne blev gennemført i 2-3 sæt med 5-12 gentagelser, i begyndelsen få sæt og lav belastning. Styrketræningen bestod blandt andet af squats, lunges, skulder-arm øvelser (m. biceps, m. triceps, m. latissimus dorsi). Trunkustræningen bestod blandt andet af planken, bækkenløft, rygekstensioner og curl up. Kvinderne fik udleveret en dvd med et hjemmetræningsprogram. Ud over træningen bestod interventionen af to sessioner med gruppebaseret patientuddannelse, ledet af en idrætsuddannet med en ph.d. inden for osteoporose. 

35 kvinder gennemførte interventionen. Man fandt en signifikant forbedring af styrken i m. quadriceps og i BMD i trochanter major. Der var desuden en signifikant bedre balance målt med en dynamisk balancetest.

Ved et-årsfollow up var der yderligere forbedringer i m. quadriceps styrke og i den dynamiske balance sammenlignet med udgangsniveauet. Forskerne tilskriver progressionen og den høje intensitet som den vigtigste årsag til styrkefremgangen og påvirkningen af BMD. De tager dog forbehold overfor den lille gruppe, der var inkluderet i studiet og den manglende kontrolgruppe. 

--------------------------------

Kari Anne Hakastad et al. Exercises Including Weight Vests and a Patient Education Program for Women With Osteopenia: A Feasibility Study of the OsteoACTIVE Rehabilitation Program. J Orthop Sports Ther 2015;45(2):97-105.

1. Malmros B. et al. Positive effects of physiotherapy on chronic pain and performance in osteoporosis. Osteoporos Int 1998/8:215-221.