Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

”Det handler om at give dem en bedre livskvalitet”

STILLING // Fysioterapeut Emil Harald Hyllested O’Gara arbejder med palliative patienter, der har en uhelbredelig livstruende sygdom. Hver dag cykler han rundt til sine patienter, som han giver lindrende behandling ved hjælp af kropsterapi, massage og afspænding.
Emil Harald Hyllested O’Gara, Fysioterapeut og lymfødemterapeut, Fysio- og Ergoterapiafdeling og Palliativ Afsnit, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Foto: Linda Johansen.

Hvad laver du?

Jeg er fysioterapeut på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor jeg arbejder med lindrende behandling. Formelt set er jeg ansat i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, men alle timerne i min stilling er allokeret til Palliativ Afsnit. Jeg er ansat til at arbejde med de ambulante patienter. Så den behandling, jeg laver, foregår altid hjemme hos patienterne.

Hvordan ser din arbejdsdag ud?

Det er meget forskelligt. På en typisk arbejdsdag møder jeg ind på afdelingen om morgenen. Jeg tjekker mails, har tværfaglige møder og ordner mine journalnotater. Ved 9-10-tiden tager jeg ud til den første patient, og så cykler jeg rundt til patienter resten af dagen. På cykelturen fra patient til patient får jeg klaret hovedet og renset ud i tankerne. Jeg ser mellem tre og fem patienter om dagen.

Hvordan er det at arbejde på en palliativ afdeling?

Det tværfaglige arbejde er i hovedsædet. Der er mange forskellige faggrupper og en respekt og forståelse for, hvad vi hver især laver, så vi alle sammen kan hjælpe patienten. Men det meste af dagen er jeg på egen hånd med mine patienter i deres hjem. Så min arbejdsplads er sammen med folk fra alle samfundslag, og det er sjovt og alsidigt.

Hvem er dine patienter?

Det er folk, der har fået en sygdom, som ikke kan kureres. Man er palliativ patient fra det øjeblik, man får en livstruende lidelse, til det øjeblik, man dør. Det kan sådan set være alle former for sygdomme. Jeg har neurologiske patienter, hjertepatienter, lungepatienter, kronikere og alle slags kræftpatienter. Det er meget syge patienter, og det er sjældent, at der er andre steder at sende dem hen. Det er ret meget en endestation hos mig.

Stilling-main2jpg.jpg

Hvordan er det at arbejde med palliative patienter?

Det er et meningsfyldt arbejde. Det er meget tydeligt, at jeg hjælper de her mennesker med at få det bedre. Omvendt er det nok ikke for alle og enhver. Man møder dem et sted i livet, de fleste helst lukker øjnene for. Jeg sidder nogle gange i nogle sorgfulde eller enormt tilspidsede situationer. Men jeg griner også rigtig meget med mine patienter. Og så er det spændende at få lov til at have et arbejde, hvor man hjælper folk terapeutisk med deres fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemer.

Hvordan foregår det?

Jeg har cirka 20-25 patienter ad gangen. Nogle gange hvor ser jeg dem et par gange, andre gange strækker et forløb sig over et år. Jeg har rigtig mange patienter, der døjer med åndenød, smerter og angst. Jeg bruger ikke nogle avancerede teknikker, men jeg bruger basale værktøjer i en ekstrem kompleks situation. Det er meget forankret i den enkelte patient, og det handler om at give dem en bedre livskvalitet med de ressourcer, de har. Det er spændende og meget kropsligt.

Hvordan bruger du din fysioterapeutiske faglighed?

Hele det arbejdsfelt, der hedder kropslige symptomer, er mit arbejdsspor. Rent fysioterapeutisk handler det meget om sansebearbejdning og at skabe en accept af at være der, hvor man er. Den terapeutiske del fylder mere end træningsdelen. Sammen med patienten finder jeg et mål for behandlingen. Tit starter jeg med noget kropsterapi, massage eller afspænding. Og så hjælper jeg patienten med at komme hen til et sted, hvor kroppen ikke er farlig. Senere kan man også begynde at lægge træning oveni. Men det er ikke altid sikkert, at man når dertil. Det handler ikke om, at patienten skal blive så god som ny igen. Det handler om, at patienten skal have det bedste ud af sin situation og resten af sit liv.