Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Jeg håber, at vi kan udpege børn med CP langt tidligere

FORSKNING PÅ VEJ // I et nyt projekt vil fysioterapeuter træne spædbørn, der er i risiko for CP, hjemme hos familien. For jo tidligere, man sætter ind, des større er chancen for et bedre funktionsniveau resten af livet.
Lene Weber, cand.scient.san. og udviklingsfysioterapeut på Afdeling for Ergo- og Fysioterapi Rigshospitalet. Kommende ph.d.-studerende i CP-EDIT. Foto: Linda Johansen.

Hvad forsker du i?

Jeg er en af flere forskere, der i projektet CP-EDIT skal støtte op om børn med cerebral parese og deres familier. Et af vores helt store mål er at stille diagnosen CP langt tidligere, end vi gør i dag. CP er en forstyrrelse af hjernens udvikling, der opstår tidligt, allerede under graviditeten eller hos det nyfødte barn. De fleste danske børn får diagnosen, når de er cirka 13 måneder gamle. Vi vil gerne stille diagnosen, før barnet bliver 6 måneder. For så kan vi tilbyde børnene træning på et tidspunkt, hvor hjernen er mest plastisk. CP kan ikke helbredes, men man kan bedre funktionsniveauet med målrettet træning.

Hvordan gør I?

Vi vil screene cirka 500 børn, der er i risiko for CP. Vi forventer, at vi vil finde cirka 160, som vi vil følge med neurologiske og motoriske test samt MR-scanning og genetisk undersøgelse.

Halvdelen tilbydes også deltagelse i kontrolgruppe eller træningsintervention. I træningsgruppen kommer en fysio- og ergoterapeut hjem til familien og tilbyder træning i hjemmet i et halvt år. Hvis der er sideforskel på måden, barnet bruger arme og ben, går terapeuten ind og træner siden, så vi stimulerer hjernen, og siden bliver stærkere.

Hvad håber du kommer ud af forskningen?

Jeg håber, at vi kan udpege børn, der er i høj risiko for CP langt før, så de kan få tidlig målrettet træning og forældrene viden og støtte. Og så håber jeg, at studiet vil bane vej for et udrednings- og opfølgningsprogram på nationalt niveau. Så vi fysioterapeuter i fællesskab kan blive rigtig gode til at bruge de evidensbaserede måleredskaber, der findes på området.