Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Opråb: Ældreområdet har brug for behandling og rehabilitering

HOLDNING // Fysioterapeut og leder i hjemmeplejen, Hans-Michael Aslak, opfordrer sine kolleger og andre fysioterapeuter til aktivt at tage del i en forbedring af ældreområdet.

Ældreområdet har, ligesom de borgere, det er sat i verden for at hjælpe, store udfordringer og massive funktionsnedsættelser. Det er der enighed om generelt, hvilket også kommer til udtryk gennem en betydelig politisk, kommunal og forskningsmæssig opmærksomhed.

Sundhedsstyrelsen har nedsat grupper, f.eks. VIVE og andre aktører, der undersøger, diskuterer og monitorerer de indsatser, som er iværksat for at give løsninger på udfordringerne. Udfordringer, der over en årrække har fået lov til at vokse sig så store, at et af vores kerneområder i velfærdssystemet nu snart kan diagnosticeres som værende terminalerklæret.

Forskere og djøf’ere uden praksisindsigt har i de seneste år haft til opgave at skabe udvikling og løsninger på ældreområdet. Resultatet er, i kombination med andre faktorer, at vi har en ældrepleje, som blandt andet lider af lav faglighed, monofaglige indsatser, rekrutteringsudfordringer, højt sygefravær blandt personalet og ringe vilkår for at yde sufficient hjælp.

Jeg mener, at systemet skal rehabiliteres og genoptrænes. Vores velfærdssystem udspringer af og er baseret på et grundlag, som gennem årene har været internationalt efterstræbelsesværdigt. Det skal det blive igen.

Derfor kommer jeg med dette opråb – et opråb om, at flere fysioterapeuter kommer på banen i udviklingen af ældreområdet. Udfordringerne kalder på os. Fysioterapeuter som tovholdere på processen er i min optik en langt bedre løsning end at sætte djøf’ere til at stå for arbejdet. Der er brug for nye tanker, nye veje og andre løsninger.

Fysioterapeuter er specialiserede i løsningen af udfordringerne på ældreområdet og bør være spilfordelere og tage tøjlerne i den udvikling, som ældreområdet har brug for. Jeg opfordrer hermed alle interesserede kollegaer til at bidrage i debatten, søge indflydelse og beskæftigelse inden for udvikling af ældreområdet.

Skrevet af:

Hans-Michael-Aslak_holdning_8.jpgHans-Michael Aslak
Leder i hjemmeplejen
Fysioterapeut og cand.pæd.ant.