Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi skal forebygge for at øge livskvaliteten blandt ældre

LEDER // Alt for ofte bliver alle ældre skåret over én kam som en byrde i stedet for en ressource, og det er både ærgerligt for borgerne og dyrt for samfundet.

Efteråret har stået på valgkamp for Folketingets partier, og jeg tror, at vi er mange, der ser frem til, at politikerne kommer i arbejdstøjet og begynder at finde løsninger på nogle af de mange udfordringer, vores samfund står over for.

Ældreområdet er et af de første steder, hvor jeg håber, der bliver taget fat. Vi bliver flere og flere ældre, flere og flere bliver syge, også kronisk syge. Vi lever længere, og det kræver ekstra omsorg. Danske Fysioterapeuters fokus er på rehabilitering og forebyggelse.

Ældre har ressourcer! Men alt for ofte bliver alle ældre skåret over én kam som en byrde i stedet for en ressource, og det er både ærgerligt for borgerne og dyrt for samfundet.

Ved at forebygge kan vi sikre, at flest mulige bevarer deres funktionsevne så længe som muligt og dermed får en højere livskvalitet. Det betyder samtidig, at borgerne kan klare sig længere uden hjælp. Det er godt i en tid, hvor der er mangel på medarbejdere i alle dele af den offentlige sektor.

Begynder vi tidligt nok, kan forebyggelsen have indflydelse på, hvor længe den enkelte kan blive på arbejdsmarkedet. Det skal være lysten, der driver værket, og alt for mange er i dag nødt til at stoppe med at arbejde, fordi kroppen ikke vil det samme som hovedet. For os fysioterapeuter er det indlysende. Men for politikerne kan det være svært at se ud over den aktuelle valgperiode og træffe langsigtede beslutninger.

Mit mål i de kommende måneder er at klæde politikerne på, så beslutninger på ældreområdet er baseret på reel viden om, hvad der har effekt. Og så håber jeg, at et nyt folketing vil have modet til at investere i fremtiden – investere i forebyggelse.