Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Stigende opmærksomhed på fastholdelse

TEMA // Kommuner deler flere og flere erfaringer om brobygning og fastholdelse på websitet Sunde Borgere – Fra kommune til kommune.
Illustration: Rikke Bisgaard.
  • MotionsTapas – Alternativt idrætstilbud til motions- og foreningsuvante
  • Projekt Kom og vær med i Høje Taastrup Kommune
  • Bevægelsesbrobygger i Silkeborg Kommune

Der er leget godt med kreativiteten i titlerne til de mange projekter, som alle har adgang til på websitet sundeborgere.dk. Sitet er en del af Sund By Netværkets digitale platform, hvor det er muligt at dele og tilegne sig praksisviden om konkrete sundhedsfremmende og forebyggende initiativer.

“Der ligger efterhånden en del cases på sundeborgere.dk, der har fokus på fastholdelse og brobygning. Det ser jeg som et udtryk for, at kommunerne har en stigende opmærksomhed på, at borgerne fastholder deres fysiske aktivitetsvaner efter et kommunalt forløb,” siger projektleder på Sunde Borgere – Fra kommune til kommune, Jan Andersson.

Kommunerne beskriver især projekter, der skal koble de kommunale forløbsprogrammer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdomme og kræft til fortsat træning i lokale foreninger. Men på det seneste ser Jan Andersson også andre initiativer beskrevet i de projektbeskrivelser, som bliver præsenteret på sitet.

“Der er efterhånden flere eksempler på, at kommunernes jobcentre og sundhedscentre samarbejder om at udsluse borgere ud i foreningslivet for at skabe fundamentet for at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.”

Det gælder for eksempel for Bevægelsesbrobygger i Silkeborg Kommune, der er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Indsatsen virkede, viser rapport

Jan Andersson bygger også sin vurdering af kommunernes stigende interesse for fastholdelses-problematikken på det fremmøde, der var til et netværksmøde om fysisk aktivitet, som Sund By Netværket arrangerede i juni i år.

“Der kom 60 deltagere fra forskellige kommuner, og det, synes jeg, er en klar indikator på, at der er stort fokus på fastholdelse i kommunerne.”

Ud over de mange inspirerende projekter på sundeborgere.dk, opfordrer Jan Andersson også fysioterapeuter til at lægge vejen forbi DGI og DIF´s initiativ ‘Bevæg dig for livet’. For særligt interesserede har Københavns Kommunes Center for Diabetes og Hjertesygdomme netop udgivet en rapport om indsatsen for at skabe forbedrede levevaner og mere fysisk aktivitet for borgere med diabetes. Af rapporten med titlen ‘Hvordan går det med borgerne i Center for Diabetes’ fremgår det blandt andet, at en tredjedel af borgerne i undersøgelsen gav udtryk for at være i fysisk dårlig form ved forløbets start, men tallet blev reduceret til seks procent ved afslutningen af forløbet. Rapporten er tilgængelig på nettet.