Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

De fleste kommer hurtigt i gang

Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt gang med faget – dog ikke nødvendigvis i faste job.
Nanna Hansen begynder den 1. oktober i sit første faste job. Perioden fra hun blev færdiguddannet i januar 2013 har været fyldt op med vikariater. Foto: Henrik Frydkjær

2 cases: Læs om Nannas og Charlottes erfaringer med at finde job som nyuddannede

Langt de fleste (93 procent) af dem, der blev færdige som fysioterapeuter i 2014, har på et eller andet tidspunkt været i arbejde efter endt uddannelse - stort set alle i et job som fysioterapeut eller i et job, hvor uddannelsen har været relevant. Det viser en undersøgelse, der dermed punkterer en myte om, at mange forlader faget, allerede inden de er kommet i gang med det. Til gengæld bekræfter undersøgelsen, at vejen til et fast job er brolagt med vikariater.

Årgang 2014

Danske Fysioterapeuter har undersøgt, hvordan det er gået de af foreningens medlemmer, der blev færdige med fysioterapeutuddannelsen i 2014. Undersøgelsen, der blev foretaget i juni 2015, viser, at 93 procent har været i arbejde i hele eller dele af perioden efter endt uddannelse, mens andelen, der ikke har været i arbejde på noget tidspunkt, udgør 7 procent. I undersøgelsen indgår både dem, der blev færdiguddannede i januar 2014, og dem, der blev færdige et halvt år senere, i juni. Ikke overraskende viser undersøgelsen, at der blandt dem, der har været uddannet længst, også er en større andel, der er eller været i job. Undersøgelsen skelner ikke mellem, om der er tale om job på ordinære vilkår eller for eksempel job med løntilskud.

Mange vikariater

Af dem, der har været i job, har det for 97 procents vedkommende enten været som fysioterapeut eller i et job, hvor uddannelsen har været relevant. De sidste tre procent har haft et arbejde, hvor de slet ikke har kunnet bruge deres uddannelse som fysioterapeut. Det er især i vikariater, nyuddannede får deres første erfaring. De fleste får arbejde i kommunerne, men også praksissektoren giver mange nyuddannede deres første oplevelser på arbejdsmarkedet.

Næsten en tredjedel havde allerede deres første job, da de dimitterede fra uddannelsen. Tre måneder senere var hele 70 procent gået ind ad døren til deres første arbejdsplads, og i juni 2015 var tallet steget til 93 procent.

Men nogle går også ud ad døren igen. På undersøgelsestidspunktet i juni 2015 var 80 procent af 2014-årgangen i arbejde, stort set alle i fagrelevante job, og halvdelen af dem sad stadig i deres første job.

6 procent var ledige, men i denne gruppe havde 76 procent været i arbejde på et tidligere tidspunkt. 4 procent var under uddannelse. 2 procent var flyttet til udlandet, og 4 procent havde orlov.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i juni 2015 blandt alle de af Danske Fysioterapeuters medlemmer, der dimitterede i 2014. I alt dimitterede ca. 860 fysioterapeuter, heraf var 695 medlemmer af Danske Fysioterapeuter, svarende til 81 procent af årgangen. Svarprocenten er 56,4. Undersøgelsen vil blive gentaget hvert år for at kunne følge udviklingen.