Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Tidlig rehabilitering efter THA

RESUMÉ: Resultaterne fra et ph.d-studie tyder på, at THA patienter, der rehabiliteres uden bevægerestriktioner, er mere uafhængige i dagligdags funktioner tre uger efter operationen og kan vende tidligere tilbage til arbejde, sammenlignet med THA patienter, der rehabiliteres med traditionelle bevægerestriktioner. Dog er det endnu uklart, om bevægerestriktionerne har en betydning for risikoen for hofteluksation. I et randomiseret studie var superviseret styrketræning to gange ugentligt i tillæg til hjemmetræning ikke mere effektivt end hjemmetræning alene til at forbedre ekstensionskraften i det opererede ben efter THA. Enkelte af de sekundære effektmål viste effekt af interventionen, men blev ikke vurderet klinisk relevante.