Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Kontrolleret vækst

Tina Lambrecht reflekterer over optaget på fysioterapiuddannelsen.

Hvor mange fysioterapeuter er der brug for?  

Det spørgsmål dukker jævnligt op. Om foråret møder vi det, når professionshøjskolerne beder ministeriet om lov til at optage flere studerende på fysioterapiuddannelsen. Og hver gang vi får nye tal for ledigheden blandt fysioterapeuter, kommer det op.  

Når jeg får stillet spørgsmålet, har jeg mest lyst til at svare, at der aldrig kan være for mange fysioterapeuter. Vi kan nemlig noget helt særligt, som verden ganske enkelt ikke kan undvære. Men jeg ved også godt, at vi nødt til at være realistiske. Siden år 2000 er optaget på fysioterapiuddannelsen steget med 70 procent, så der hvert år kommer mere end 800 nye fysioterapeuter.  

Selvom der er bud efter os fysioterapeuter, vokser efterspørgslen ikke med samme fart, som de nye fysioterapeuter forlader professionshøjskolerne. Det viser de seneste års eksplosive udvikling i dimittendledigheden, der er steget fra 1 procent i 2008 til 25 procent i 2013.

Samtidig viser helt aktuelle analyser, at den generelle ledighed blandt fysioterapeuter sandsynligvis vil stige kraftigt, efterhånden som flere og flere nyuddannede fysioterapeuter melder sig på arbejdsmarkedet. Det er baggrunden for, at et flertal i hovedbestyrelsen har besluttet, at foreningen skal arbejde for at få sænket optaget til fysioterapeutuddannelsen fra de nuværende 1.135 til omkring 780. Det vil nemlig give en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.  

Betyder det så, at vi har opgivet faget, som nogle indvendinger har lydt? Tværtimod! Et af vores hovedmål i Danske Fysioterapeuter er netop at sikre flere jobs til fysioterapeuter.  

Det gør vi ved at opdyrke nye arbejdsområder, eksempelvis inden for psykiatrien, i folkeskolen, i lægepraksis og i beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Det gør vi ved at udbygge vores nuværende positioner bl.a. inden for hverdagsrehabilitering, genoptræning og velfærdsteknologi. Og det det gør vi ved at styrke rådgivningen for selvstændige fysioterapeuter, så de kan udvikle deres virksomheder og skabe vækst, særligt på det private sundhedsområde.  

Men selvom vi er nok så ihærdige og succesfulde i dette arbejde, er der en grænse for, hvor mange fysioterapeuter der er brug for i fremtiden. Vi kan allerede i dag se resultaterne af, at der uddannes for mange fysioterapeuter. Flere og flere medlemmer står uden arbejde eller føler sig pressede på deres løn- og ansættelsesvilkår. Det kan vi naturligvis ikke sidde overhørigt.  

Derfor er det nødvendigt at sikre en mere kontrolleret vækst i antallet af nye fysioterapeuter. Det kan kun ske, ved at sænke optaget på fysioterapeutuddannelsen.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter