Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Med fast track-kirurgien har fysioterapeuterne fået et større ansvar og nye roller

På Regionshospitalet Silkeborg har fysioterapeuterne overtaget lægernes efterkontrol af patienter, der har fået ny hofte. Det er også fysioterapeuterne, der i samarbejde med det øvrige sundhedspersonale vurderer, om nyopererede patienter kan udskrives samme dag.
Foto: Claus Sjödin

En gruppe patienter sidder sammen med deres pårørende samlet omkring et kaffebord i kælderen på Regionshospitalet Silkeborg. De venter på at komme til kontrol, efter de for tre uger siden fik indsat en kunstig hofte.  En af dem er Betty Herlev. Hun har næsten ingen smerter, og det er gennemgående for samtlige patienter denne formiddag, at de udtrykker forbavselse over, hvor godt det går dem. Selv om de havde håbet på det, havde ingen af dem øjensynligt regnet med, at de skulle blive så godt som smertefri igen.  

”Før kunne jeg ikke sove om natten og fik morfin for at udholde smerterne. Nu tager jeg bare en panodil”, fortæller Betty Herlev til fysioterapeut Gitte Bjerreskov Leed, der står for efterkontrollen. Gitte Bjerreskov Leed vil gerne vide, hvordan Betty Herlev klarer hverdagen, om hun kan gå på indkøb, om hun har lavet sine øvelser, og om hun kan huske bevægerestriktionerne. Derudover skal hun finde ud af, hvordan Betty Herlev går, og om hun kan gå på trapper.

Fysioterapeuter har overtaget efterkontrollerne 

På Regionshospitalet Silkeborg, der primært har elektiv kirurgi, har fysioterapeuterne for nogle år siden overtaget ortopædkirurgernes kontrol af patienter, der har fået ny hofte. Dermed har lægerne fået mere tid til at operere og til at gennemføre efterkontroller af de mere komplicerede patientforløb.

Fysioterapeut Gitte Bjerreskov Leed har nogle faste punkter, hun skal igennem i forbindelse med efterkontrollen. Hun forsøger at få patienterne selv til at fortælle løs og beder dem om at uddybe, når der er brug for det. ”Ofte er det i forbindelse med smalltalk, jeg får vigtige informationer.  Jeg er sammen med patienten i længere tid, end lægerne var det, da de stod for kontrollerne. Jeg skal nemlig også teste gangen og vise øvelser. Det gør, at patienterne har tid til at komme i tanke om, hvad de har gået og tænkt på derhjemme”, fortæller hun.  

Det var ikke kun lægerne, der i starten skulle vænne sig til at, det var fysioterapeuter, der skulle tage sig af denne opgave. ”Vi skulle også vænne os til det og blive helt trygge ved det. Men det er kommet med rutinen og samarbejdet med lægerne og sygeplejerskerne”, siger Gitte Bjerreskov Leed.

Betty Herlev er motiveret for at træne. Hendes mål er helt at undvære rollatoren indendørs og måske også at kunne gå kortere ture udenfor uden rollator. Hun skal til at træne med den røde, lidt strammere elastik, og så skal hun træne bevægeligheden i hoften flere gange om dagen, forklarer Gitte Bjerreskov Leed.   

Alle patienter får ved treugers-kontrollen elastik-øvelser, de skal lave hjemme. Øvelserne er enkle at gennemføre, og skulle patienterne komme i tvivl, er øvelserne beskrevet i det skriftlige materiale, de har fået på sygehuset.   

Lægerne er godt tilfredse 

Tidligere mødte patienterne op til to kontroller hos lægerne, men det viste sig, at det var fuldt tilstrækkeligt med én kontrol, der lå kort efter operationen. Ud over fysioterapeuterne kan patienterne tale med sygeplejerskerne ved tvivlsspørgsmål vedr. medicinering og sårpleje og med lægen ved mere komplicerede problemer omkring operationen.

”Lægerne har været fuldt tilfredse med at overdrage denne opgave til os, og de ved, at vi siger til, hvis der er noget, der ikke er som det skal være. Også patienterne har været tilfredse, og ingen har klaget over, at det ikke var en læge, der gennemførte kontrollen. Men de har også fået præsenteret hele forløbet til informationsmødet. Ved kontrollen er det oftest funktionen og den fysiske aktivitet, der er i fokus. Det har derfor god mening, at det er fysioterapeuterne, der står for den”, forklarer udviklingsfysioterapeut Mette Garval. 

Fysioterapeuterne skal sikre sig, at patienterne er kommet i gang med at træne og er fysisk aktive, og at de er bevidste om bevægerestriktionerne. Det er også her, der følges op på genoptræningsplan og hjælpemidler.

Det er ikke alle patienter, der får en genoptræningsplan. Der er ikke evidens for at superviseret træning har bedre effekt end hjemmetræning med elastik, og derfor overvejer man nøje, hvilke patienter der har brug for yderligere genoptræning, fortæller hun.  

Sammedagskirurgi 

Efter et pilotprojekt indførte Regionshospitalet Silkeborg for et år siden et super-fast track-forløb for nogle af de ressourcestærke patienter. Her bliver patienterne udskrevet samme dag, som de har fået en ny hofte, og hvor al information om den videre genoptræning, instruktion i øvelser, vurdering af patienternes funktionsniveau og udfyldelse af genoptræningsplan derfor skal afsluttes. Fysioterapeuten møder derfor kl. 12.30, og bliver til kl. 20 for at være i afdelingen, når patienterne er kommet tilbage efter operationen.

Fysioterapeut Anne Grøndahl Poulsen er en af de 16 fysioterapeuter, der har som opgave at vurdere, om patienterne kan udskrives samme dag. Hun skal i løbet af de cirka 6-8 timer, der går fra operationen, til patienterne udskrives, sikre sig, at de kan komme op at stå og gå med stokke, komme ud af sengen, og vende sig uden at komme til at overskride bevægerestriktionerne samt gå på trapper. Alle patienterne får i forbindelse med informationsmødet et sæt øvelser, de skal udføre op til operationen. Inden udskrivelse skal Anne Grøndahl Poulsen kontrollere, at øvelserne udføres korrekt og uden at indadrotere eller adducere i hofteleddet.  

Anne Grøndahl Poulsen skal også afklare, om der er et yderligere behov for hjælpemidler ud over dem, der er aftalt præoperativt med ergoterapeuten. Mange steder får patienterne pr. automatik udleveret for eksempel toiletforhøjer, strømpepåtager og skråpude. Men det har vist sig slet ikke at være nødvendigt. I dag med en mere fleksibel tilgang til hjælpemidlerne har man på Regionshospitalet reduceret antallet af udleverede hjælpemidler med 40-80 %.    

Ny rolle til fysioterapeuten 

Fysioterapeuterne får en særlig rolle, da de både bliver en del af dag- og aftenvagten. De kan derfor informere sygeplejerskerne i aftenvagten om patientens status og har hurtigere et bud på, hvem der eventuelt kunne være parate til at blive udskrevet samme dag. Anne Grøndahl Poulsen har travlt på en aftenvagt, for hun skal både se til de hofteopererede, der skal hjem samme dag, og til dem, der skal hjem den følgende dag. ”Der er en særlig stemning om aftenen, og man kommer tættere på de andre faggrupper. Næste dag har jeg nogle af de samme patienter igen, og det giver en tilfredshed at kunne få lov til at følge dem helt til dørs”, fortæller hun.

På Regionshospitalet Silkeborg er det også fysioterapeuter, der står for selvstændige forundersøgelser inden for ryg, skulder og idræt og efterkontroller efter knæalloplastik- og idrætskirurgi. ”Fysioterapeuterne får med forundersøgelserne og efterkontrollerne et stort patientflow og bliver dygtige til deres speciale. Der er ingen tvivl om, at vi med det større ansvar har fået et meget mere spændende hospitalsjob med et tættere samarbejde med læger og sygeplejersker”, mener Mette Garval.