Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapi i forbindelse med total hoftealloplastik-operation

RESUMÉ: I artiklen beskrives forskningen inden for forskellige elementer af behandlingen af patienter, der gennemgår en total hoftealloplastik-operation (THA) med særligt fokus på områder af relevans for den fysioterapeutiske intervention. En THA-operation medfører smertelindring og funktionsforbedring, men efter operationen ses et akut fald i muskelstyrke og funktionsevne, som typisk allerede er nedsat præoperativt på grund af artrose. Forskning viser, at patienterne ikke til fulde genvinder muskelstyrke og funktionsevne efter operationen. Der er stor divergens i genoptræningstilbuddet til THA-patienter i Danmark og forskning af høj kvalitet vedrørende effekten af fysioterapi er sparsom. Ligeledes er der forskel mellem hospitalerne i Danmark om, hvorvidt patienterne anbefales at overholde bevægerestriktioner i det postoperative forløb.