Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Er du tilfreds med din løn?

En stor del af din løn er bestemt i overenskomsterne. Men løn består også af andre ting. F.eks. pensionsopsparing, ferie, fridage, frokost og fleksibilitet. Vi har spurgt 5 fysioterapeuter, hvad der er vigtigst for dem.

Rikke Eriksen: Forskellen på løn er for stor

Er du tilfreds med din løn?
Det korte svar er nej. Man bliver ikke fysioterapeut for lønnens skyld. Jeg var kommunikationsuddannet, før jeg blev fysioterapeut. Hvis jeg var blevet der, ville jeg i dag få mellem 33. 000 og 35.000 kr. plus pension om måneden. Fysioterapeuter bør have en startløn på 30.000 kr. plus pension for fuld tid.

Jeg har aldrig forstået, hvorfor der skal være så stor forskel på lønningerne mellem dem, der arbejder med mennesker og alle mulige andre fag. Man står med et levende menneske i hænderne, hvis førlighed man har ansvaret for. Vi har en stor impact på folks liv, især hvor jeg er. Er det ikke mere værd? Og så er der folk, der sidder og koder et program og tjener 70.000 kr. Hvor er balancen? Nogle af lønningerne i for eksempel IT-branchen er uforholdsmæssigt høje, og det kunne man godt jævne lidt ud.

Vi får at vide, at man skal sammenligne løn med sin egen branche, som f.eks. sygeplejersker og SOSU’er, men de får jo også for lidt for deres indsats.

Hvad betyder mest for dig: Flere kroner på kontoen, mere pension, flere fridage eller andre goder?
Det er svært at svare på, for det kommer an på ens livssituation. Jeg har købt fast ejendom, så lige nu ville jeg vælge flere lønkroner. Hvis jeg havde børn, ville jeg foretrække flere fridage.

Liberal Alliance foreslog for nylig, at offentligt ansatte skulle rates af borgerne. De, der fik de højeste ratings, skulle have mere i løn. Er det en god ide?
Det er et decideret grotesk forslag og vidner om, at de ikke har nogen som helst indsigt i den hverdag og kompleksitet, vi står i. Hvordan skal borgerne have forudsætninger for at bedømme en fysioterapeuts arbejde? Skal de vurdere på faglighed eller serviceniveau? Hvad med spidsbelastningsperioder? Men jeg er stor fortaler for, at der kan være særlige kompetencer, individuelle forskelle og erfaringer, som skal belønnes.

Samtidig er jeg godt klar over, at vi offentligt ansatte har fine forhold. Det kan man især mærke i krisetider som nu. I det private må de jo skære ned, hvis der ikke er kunder i butikken. I det offentlige beholder vi vores arbejde og goder, får løn under sygdom, flot pension og omsorgsdage. I den henseende føler jeg mig privilegeret.

Kirsten Pedersen: Vi skal kæmpe for højere løn

Er du tilfreds med din løn?
Vi fysioterapeuter er jo ikke højtlønnede. Jeg er også uddannet optiker og har 15 års erfaring fra mit tidligere erhverv. Fordi jeg blev fysioterapeut sent i livet, er jeg endnu på lavt løntrin, selvom jeg har tre sundhedsautorisationer med i rygsækken. Men jeg varetager opgaver, som jeg kan udføre i kraft af mine mange års arbejdserfaring.

Indenfor hjerterehabilitering tager vi ofte psykisk hårde samtaler med mennesker, som har fået deres liv slået helt i stykker. Det kræver en viden og erfaring at kunne håndtere det. Det får jeg ikke ekstra løn for, selvom jeg trækker på mine tidligere erfaringer. Det generer mig ind imellem, at jeg går side om side med kolleger, som løser de samme opgaver som jeg, men på højere løntrin.

Hvad vil du helst have: Mere løn på kontoen, mere pension, eller andre goder?
Jeg er 51 år, så jeg værdsætter, at der er en god pensionsordning. Vi har mulighed for at afspadsere efter overarbejde. Det vil jeg hellere end at få mere i lønposen, for det får jeg personligt mere ud af.

Det er ikke aktuelt for mig selv længere, men jeg glæder mig utrolig meget på mine unge kollegers vegne over de gode barselsforhold, man har fået forhandlet sig frem til gennem årene.

Skal løn kunne forhandles mere individuelt, f.eks. som en rating eller bonus?
Ja, hvis man kommer med en anden erfaring eller uddannelse, bør løn kunne forhandles også i regionalt regi. Det har vi ikke mulighed for på min arbejdsplads. Vi fysioterapeuter udgør en lille faggruppe på sygehuset og udfører ikke ‘liv og død’- opgaver ligesom vores kolleger, der er sygeplejersker og læger. Derfor kan vi nemt presses lønmæssigt i en overenskomstforhandling.

Decentralisering er også noget, der spøger i kulissen, da det lige er indført på et af vores søstersygehuse her i regionen. Det påvirker os meget, for hvad gør det ved os som faggruppe, at fysioterapeuter er ansat under hver sin leder, i hver sin afdeling? Vi ser allerede små spirer af det her. Får det indflydelse på de kommende lønforhandlinger? Vi spræller ikke så meget, men vi skal vise vores berettigelse og værd ved at kæmpe for mere i løn.

Inger Kolind: Fleksibilitet betyder meget

Er du tilfreds med din løn?
Jeg er ikke direkte utilfreds med min løn, men folk i omsorgsfag er generelt for lavtlønnede. Vi får ikke løn for den belastning, der ligger i vores job. Jeg snakker f.eks. med borgere, der er dødssyge og skal have terminalerklæringer eller er dybt påvirkede af, at de ikke kan få en covidvaccine før april.

Men sådan er det, når man har valgt at gå ind i et omsorgsfag. Jeg er jo glad for det, og jeg ved, at andre fysioterapeuter tjener mindre end jeg. Men i visitationen sidder vi med et kæmpe ansvar for kommunens forbrug af hjemmepleje, og det er vi betalt alt for lidt for.

Hvad betyder mest for dig: Flere kroner på kontoen, mere pension, flere fridage eller andre goder?
Fleksibilitet betyder meget. Jeg har små børn, så for mig er det vigtigt med frihed og ferie på samme tid som dem. Jeg har stor fleksibilitet i mit arbejde og kan f.eks. hente børn om eftermiddagen og arbejde hjemme om aftenen. Det sætter jeg stor pris på. Der findes andre visitationsafdelinger, hvor man skal være til stede på arbejdspladsen, men hvor man får højere løn. Jeg sætter også stor pris på vores pensionsopsparing, som er rigtig fin.

Skal man i højere grad lønne individuelt i det offentlige?
Jeg tror mere på lokale løntillæg end på bonus, for jeg føler, at det er mere retfærdigt. Da jeg skulle forhandle løn som visitator, var det en kamp at få mere, end jeg havde som menig fysioterapeut til trods for, at jeg ville få 2 løntrin mere. Så Ny Løn batter.

Systemet med lønrammer og forhåndsaftaler er et stift system, men det gør, at man ved, hvad der skal til for at rykke til næste trin. Jeg tror ikke på en rating fra borgerne, for hvordan skal de vurdere kvaliteten af det, vi yder for borgerne og for kommunen? I en telefonvagt er det jo ikke nødvendigvis den, der har flest borgere igennem, eller som de er mest tilfredse med, der forvalter kommunens penge bedst. Det er for svært at måle på.

Ledelsen skal afgøre, hvilke tillæg vi hver især skal have, for lederen har forhåbentlig en fornemmelse af, hvem der yder noget for borgeren OG for kommunen.

Lene Duus: Jeg kan lide den solidariske lønpolitik

Er du tilfreds med din løn?
Hvis jeg ser på, hvilke arbejdsopgaver jeg løfter, og hvilke betingelser jeg løser dem under, får jeg ikke nok i løn. Men det kommer an på perspektivet. Jeg får mere i løn end dem, der er ansat i regionerne og kommunerne. Jeg har en grundløn, der svarer til løntrin 7 og et lektortillæg.

Derudover har jeg et par mindre tillæg og et stort på 24.000 kr. om året, som man får, når man har været lektor hos os i 3,5 år. Når man har fået det, er man på dødstrinnet, da lokallønspuljen er begrænset. Herfra bliver det svært at stige mere.

Hvad betyder mest for dig: Flere kroner på kontoen, mere pension, flere fridage eller andre goder?
Jeg kunne godt tænke mig at få et par ekstra fridage. Vi har f.eks. ikke fri den 24. og 31. december. Problemet er, at vi har et vist antal arbejdsopgaver, som skal løses, så jeg kan godt frygte, at jeg så skal løse de samme opgaver på kortere tid. Der er jo ikke andre til at tage opgaverne. Så når man tager det med i betragtning, vil jeg hellere have pengene.

Skal der være mere individuel lønforhandling? Ud fra en rating?
Nej, personlig rating kan opleves som alles kamp mod alle. Man risikerer, at det bliver en konkurrence om, hvem der er mest populær hos de studerende. Nogle undervisere bruger mest tid på forskning, andre underviser meget. Hvem skal så belønnes? Hvordan skal man vurdere det? Det kan aldrig blive retfærdigt. Når man ser på de ganske få midler, der uddeles med lokallønspuljen, kan de i sig selv give følelsen af, at man bliver forbigået. Hvorfor får hun en bonus og ikke jeg, som knokler løs?

Hos os løfter vi i flok, og mine kolleger lægger alt det, de kan, og mere til, i deres arbejde. Så jeg tror mere på, at alle får en lønstigning fremfor at give bonusser. Jeg kan godt lide den solidariske lønpolitik. Dog bør ekstra uddannelse belønnes. En kollega med en ph.d. vil ligge på samme løntrin som jeg. Hun burde få et tillæg via overenskomsten.

Christian Madsen: Vi skal turde tale åbent om vores løn

Er du tilfreds med din løn?
Jeg er meget tilfreds med min løn på den klinik, hvor jeg er selvstændig indlejer på provision. Klinikken og jeg har en god aftale, og jeg får en del af den omsætning, jeg genererer.

Min løn i Falck er god. Dog er jeg ikke sikret årlig lønstigning, fordi overenskomsten kun sikrer stigninger til dem på mindsteløn. Jeg stiger én procent hvert år, men resten skal jeg forhandle mig til. Det er jeg utilfreds med, for det har været svært at forhandle sig frem til noget særligt i mange år.

Hvad betyder mest for dig? Flere kroner på kontoen, mere pension, flere fridage?
Personligt vægter jeg friheden størst, for jeg er familiefar med to små børn. Jeg synes generelt, at vi skal strikke vores lønaftaler og overenskomster sammen, så der er størst mulig frivillighed, så man tilgodeser den enkeltes behov. Folk skal selv kunne vælge, om pengene skal bruges til pension, fridage, mere løn eller andet. Jeg er sikker på, at mine kolleger sagtens kan håndtere friheden til at vælge selv.

Skal lønnen kunne forhandles mere individuelt?
Det er fint, at man er sikret en bundgrænse, men lønnen skal også afspejle ens kvalifikationer. Jeg er dog bekymret for den nye basiskontrakt for de privatansatte, som ligger cirka 10 procent under min overenskomst. Det kan blive rigtig svært for mig og mine kolleger at argumentere for, at vi skal have mere, når andre uden overenskomst skal nøjes med en væsentligt lavere løn på basiskontrakt. Det kan også blive et problem for de offentligt ansatte.

Basiskontrakten er det værste, der er sket for fysioterapeuternes lønudvikling siden tjenestemandsreformen i 1969. Jeg synes, at fagforeningen har skudt sig selv i foden. Hvorfor har vi vedtaget en kontrakt, der trykker vores lønninger? Det er fagforeningens kerneopgave at sikre gode lønforhold. Iøvrigt vil jeg gerne opfordre til, at vi taler åbent om vores lønninger. Hemmeligholdelse er kun i arbejdsgivernes interesse.