Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Evidens for uretfærdighed

LEDER // Man kan ikke betale sin husleje og børnenes vinterstøvler med stolthed.

I dette nummer af Fysioterapeuten kan du blandt andet læse, hvordan fortidens synder stadig har stor betydning for vores løn som fysioterapeuter i dag. I 1969, da en række fag skulle indplaceres lønmæssigt i det offentlige system, blev nogle fag behandlet bedre end andre. Det betød, at især fag med mange kvinder fik mindre i løn.

Det er over 50 år siden, men en ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at det gamle lønhierarki stadig findes.

Det er ikke nyt, at den gamle indplacering stadig giver problemer. Det har vi gjort opmærksom på i årevis sammen med andre faggrupper, der er ramt af samme historiske uretfærdighed. Det nye er, at nu er det forskningsmæssigt dokumenteret, at fortidens synder stadig afgør hierarkiet mellem fagene. Det betyder, at vi i dag, sammen med en række andre fag, er relativt lavtlønnede i forhold til vores uddannelse og kompetencer.

Det er ikke rimeligt, at fordi en faggruppe tjente mere engang, så skal de gøre det i al evighed. I stedet bør lønninger afspejle uddannelse, ansvar og kompetencer – og det gælder uanset, om man arbejder i det offentlige eller det private.

Vi er stolte af at være fysioterapeuter og ved, hvor stor en forskel vores fag kan gøre for patienter og borgere. Så jeg forventer også, at man i Danmark i det 21. århundrede har politisk vilje til at anerkende alle på lige fod og bringe vores lønninger, ikke bare ind i nutiden, men også ind i fremtiden, så vores børn kan se sig selv i vores og andres alt for lavt lønnede fag.

Man kan ikke betale sin husleje og børnenes vinterstøvler med stolthed. Det er på høje tid at rette op på fortidens synder og sikre, at de fag, der blev indplaceret lavt, fordi der var mange kvinder i dem, kommer på niveau med resten af samfundet.