Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi udfordrer vores eget DNA

FORSKNING PÅ VEJ // Thomas Bandholm vil undersøge, hvorvidt træning før, under og efter knæ- og hoftealloplastik har effekt.
Thomas Bandholm er fysioterapeut og professor i klinisk træningsfysiologi og rehabilitering ved Københavns Universitet og Amager-Hvidovre Hospital. Foto: Thomas Steen Sørensen.

Hvad forsker du i?

Jeg leder et større projekt, som udfordrer vores egen forforståelse eller DNA: Virkningen af træning før og efter total knæ- og hoftealloplastik. Vi har en terapeutisk forforståelse, der handler om, at hvis man træner før eller efter operation, kommer man sig hurtigere bagefter. Men der ligger ikke særlig meget videnskab på, om det faktisk forholder sig sådan. Flere studier har sammenlignet forskellige typer træning med hinanden, men få har gået planken ud og sammenlignet med ingen træning.

Hvordan gør I?

Vi er ret langt. Et delprojekt – om træning før operation – er offentliggjort. Vi har netop afsluttet inklusionen i et andet delprojekt på Bornholm, hvor vi har randomiseret 168 personer til tre grupper.

Én gruppe får virtuelt understøttet hjemmebaseret genoptræning, en anden får det samme som hjemmetræning efter instruktion, og en tredje gruppe får slet ikke ordineret terapeutiske øvelser. Vores hypotese er, at begge typer genoptræning vil virke bedre end ingen. Men vi ved det ikke.

Hvad håber du, kommer ud af din forskning?

Projekterne vil hjælpe med at evidensbasere vores genoptræningstilbud og understøtte en patientsamtale om effekt af træning før og efter disse operationer. Et af delprojekterne er faktisk født ud af et kommunalt ønske om at undersøge, om det digitale øvelsesværktøj ICURA er effektivt nok. Hvordan er effekten sammenlignet med en klassisk øvelsesinstruktion og en folder, patienten får med hjem? Det er så endt med at blive et forskningsprojekt i stor skala.

Hent referenceliste