Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hvad tjener du?

Se de gennemsnitlige lønninger for fysioterapeuter med og uden pension, inklusive tillæg.

Fysioterapeuters løn består af flere elementer. Nogle bliver fastlagt ved overenskomstforhandlingerne. Andre kommer på plads ved lokale forhandlinger mellem fysioterapeuten/TR og arbejdsgiveren.

Løn og pension i 2020

Lønniveauet blandt de statsansatte ligger cirka 6.000 kr. højere end de øvrige grupper. Pensionsniveauet er også højere.

Tabel der sammenligner lønniveau for fysioterapeuter

Lønfremgang for alle, men mindst for de privatansatte

Udviklingen viser, at alle fire grupper har haft lønfremgang siden 2016. For de offentligt ansatte er fremgangen på ml. 1500 og 2300. For de privatansatte er fremgang 127 kr.

Tabel der viser lønudvikling for fysioterapeuter

Stor spredning i fysioterapeuters løn

Der er stor spredning i fysioterapeuters løn. De fysioterapeuter, som tjener mindst, er ansat i det private og i regionerne. De fysioterapeuter, der tjener mest, er ansat i staten og i de private virksomheder. Lønspredningen er stor i den private sektor, hvor der også findes fysioterapeuter med meget lave lønninger. De statsansatte fysioterapeuter tjener i gennemsnit omkring 6.000 kr. mere end dem, som er ansat i kommuner, regioner og det private.

Tabel der viser spredning i fysioterapeuters løn

Kilde:
Tallene stammer fra Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse 2020.

8.882 medlemmer fik tilsendt et spørgeskema. Det blev besvaret af 2.298 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 26 procent. Undersøgelsen omfatter samtlige ansatte medlemmer med undtagelse af ledere og akademikere.

Besvarelserne kommer fra 1.118 kommunalt ansatte, 507 regionalt ansatte, 390 privat ansatte og 51 statsansatte. Beløbene er ved fuldtidsstilling på 37 timer.