Videreuddannelse

Fysioterapeutuddannelsen åbner døre for, at du kan læse til kandidat, master eller ph.d. Få her et overblik over dine muligheder.

Fysioterapeuter har mange muligheder for videreuddannelse. Både i form af mono- og tværfaglige master- og kandidatuddannelser med efterfølgende mulighed for ph.d.-forløb. 

Muligheder for videreuddannelse

I forhold til faggruppens størrelse, er der mange fysioterapeuter, der har taget en ph.d.-uddannelse.

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, som er normeret til 3 år. Som forskerstuderende skal du være tilknyttet et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution, men du kan også samtidig være tilknyttet en virksomhed.

For at kunne komme i betragtning til et ph.d.forløb skal du have gennemført et studie, der niveaumæssigt svarer til et kandidatstudie. Det er universitetet, der afgør, hvem der kan optages som ph.d.-studerende. Det skal fremgå af universitetets interne regler, hvilke kriterier universitetet lægger til grund for optagelsen.

Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsen på uddannelsesGuiden eller i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen).

Se listen over fysioterapeuter, der er i gang med en ph.d.-uddannelse

Se listen over fysioterapeuter, der har afsluttet en ph.d.-uddannelse

En kandidatuddannelse er et fuldtidsstudie, der foregår på universiteter eller handelshøjskoler. Kandidatuddannelser er lange videregående uddannelser, og som færdiguddannet fysioterapeut på professionsbachelorniveau tager uddannelsen mindst 2 år. En kandidatuddannelse giver mulighed for at fortsætte i et ph.d.-forløb.

Der findes flere forskellige kandidatuddannelser, som du kan læse mere om på uddannelsesguiden.dk. Nedenfor er de fire kandidatuddannelser, som er mest populære blandt fysioterapeuter, beskrevet nærmere.

Kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Som kandidat i Muskuloskeletal Fysioterapi opnår du kompetencer, der gør dig i stand til at udvælge og argumentere for valg af undersøgelses- og behandlingsmetode med udgangspunkt i forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau. Du lærer at videreformidle sammenfatningen af kliniske fund og behandlingsforløb til både patient og pårørende med henblik på patientinddragelse.

Uddannelsen er rettet mod job  inden for det kliniske område i både den offentlig og den privat sektor. Derudover er der jobmuligheder inden for kvalitetssikringsarbejde og implementering af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder.

Kandidatuddannelsen i fysioterapi udbydes på Aalborg Universitet, i Aalborg.

Læs mere om kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi på uddannelsesguiden

Kandidatuddannelsen i fysioterapi

På kandidatuddannelsen i fysioterapi får du viden om evaluering og kvalitetsudvikling af fysioterapeutisk praksis.

Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for konkrete praksisfelter på det fysioterapeutiske fagområde.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. finde jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder, hvor du kan bruge din viden i forbindelse med behandling, rehabilitering og forebyggelse.

Uddannelsen tager 2 år og udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Læs mere om kandidatuddannelsen i fysioterapi på Uddannelsesguiden

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Uddannelsen er tværfaglig. Du lærer at analysere og vurdere problemstilllinger relateret til sundhed og sygdom ud fra forskellige videnskabelige tilgange.

Du opnår indsigt, færdigheder og kompetencer i teorier og metoder fra forskellige videnskabstraditioner. Der vil fx være undervisning i epidemiologi og biostatistik, forskningsmetoder og videnskabsteori, sundhedsøkonomi og politik samt input til beslutningstagen og evaluering af sundhedstiltag.

Som færdiguddannet sundhedsfaglig kandidat vil du typisk finde job inden for sundhedsområdet, hvor du kan arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, fx i kommuner eller regioner. Nogle kandidater bliver også ansat på projekter i den kliniske sektor og i den private lægemiddelsektor, andre begynder på en ph.d. eller bliver underviser.

Uddannelsen tager 2 år og udbydes af Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Læs mere om den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Uddannelsesguiden

Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi

Uddannelsen handler om brugen af højteknologisk udstyr inden for alle områder i sundhedssektoren. Du lærer at analysere, vurdere og udvikle den kliniske praksis inden for sundhedsområdet.

Uddannelsen giver viden om, hvordan man fremmer, afprøver og implementerer højteknologiske hjælpemidler til forebyggelse, undersøgelse og behandling af patienter.

Som uddannet inden for klinisk videnskab og teknologi kan du arbejde med fx rådgivning, projektledelse og produktudvikling i sundhedsektoren.

Uddannelsen tager 2 år og udbydes af Aalborg Universitet.

Læs mere om kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi på Uddannelsesguiden

Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over 2 år (enkelte over 3 år). Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt samtidig at passe et arbejde.

Der er flere relevante masteruddannelser for fysioterapeuter i Danmark. Tre af de mest populære masteruddannelser er:

  • Masteruddannelsen i rehabilitering
  • Master of Public Health, MPH
  • Master of Headache Disorders.

Masteruddannelsen i rehabilitering

Masteruddannelsen i rehabilitering udbydes af Syddansk Universitet. Det er en 2-årig deltidsuddannelse normeret til 60 ECTS-point. Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med rehabiliteringsopgaver i praksis. Man lærer om rehabilitering set ud fra patientens synsvinkel og i forhold til sundhedspolitik og økonomiske kalkuler. Uddannelsen giver også viden om de specifikke klassifikationer inden for funktionsevne.

Læs mere om masteruddannelsen i rehabilitering

Master of Public Health

Master of Public Health udbydes af Københavns Universitet. Det er en 2-årig deltidsuddannelse normeret til 90 ECTS-point. Uddannelsen henvender sig f.eks. til folk, der arbejder med sundhedsfremme i offentlige forvaltninger. Du lærer om organisation, ledelse og økonomi i sundhedssektoren og får mulighed for at fordybe dig i områdets forskellige videnskabelige felter, f.eks. biostatistik, pædagogik samt psykiske faktorer i forhold til sundhed og sygdom.

Læs mere om Master of Public Health

Master of Headache Disorders

Master of Headache Disorders udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter på Rigshopitalet Glostrup. Det er en 2-årig deltidsuddannelse normeret til 60 ECTS-point. Formålet med uddannelsen er at uddanne sundhedsprofessionelle i hovedpinesygdomme, så de opnår ekspertise inden for hovedpineforskning og behandling.

Læs mere om Master of Headache Disorders

Læs mere om masteruddannelser på UddannelsesGuiden, hvor du bl.a. kan se en liste over samtlige sundhedsvidenskabelige masteruddannelser i Danmark herunder adgangskrav m.v.

Webinarer fra kandidatuddannelser

I november 2021 afholdt Danske Fysioterapeuter i samarbejde med flere universiteter en række webinarer med præsentation af nogle af de kandidatuddannelser, som er relevante for fysioterapeuter.

De optagelser vi har modtaget finder du herunder, og de bliver foreløbig liggende frem til den 1. marts 2022, som er næste ansøgningsfrist. Videoerne har en varighed af 30-45 min.

Alle spørgsmål vedr. en bestemt kandidatuddannelse skal rettes til det pågældende universitet, studieleder eller studiesekretær.

Kontaktdata findes på flere af præsentationerne herunder – og ellers findes de på universitetets side med beskrivelse af kandidatuddannelsen.

Syddansk Universitet

Læs om kandidatuddannelsen i Fysioterapi
Se webinar

Læs om kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed
Se webinar

Læs om kandidatuddannelsen i Folkesundsvidenskab
Se webinar 

Aalborg Universitet

Læs om kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi
Se webinar 

Læs om kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi
Se webinar 

Aarhus Universitet

Læs om den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Se webinar 

Åbent hus

Universiteterne holder åbent hus i løbet af december 2021 samt januar og februar 2022 med præsentation af deres store udbud af uddannelser.

Hold derfor øje med datoer på det enkelte universitet, hvis du vil høre mere om de øvrige kandidatuddannelser, som også er relevante for fysioterapeuter.

Få overblik over alle kandidatuddannelser på Uddannelsesguiden

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Susan Kranker

Uddannelseskonsulent
3341 4650
Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671