Fritids- og erhvervsansvarsforsikring

Som fysioterapeutstuderende på professionsbacheloruddannelsen er du også dækket af fritids- og erhvervsansvarsforsikringen som selvstændig eller frivillig, når du er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Hos Danske Fysioterapeuter er det vigtigt, at dit studieliv er så trygt og inspirerende som overhovedet muligt. Derfor arbejder vi også løbende på at optimere og tilføje nye fordele, der kommer dig til gavn som medlem af foreningen.

Gennem dit medlemskab hos os, er du ikke længere kun dækket af en studieansvarsforsikring i uddannelsesregi, men også af en fritids- og erhvervsansvarsforsikring.

Med en fritids- og erhvervsansvarsforsikring til fysioterapeutstuderende er du også forsikret, hvis du som frivillig i fx en sportsklub laver øvelsesterapi, eller tilbyder massage/bløddelsbehandling som selvstændig.

Forsikringen, der udbydes af Bauta, dækker når du som fysioterapeutstuderende har bestået relevante forløb/semestre under uddannelsen, hvorefter du som frivillig eller selvstændig kan tilbyde, det du lige har lært/bestået. Det kan du læse mere om i FAQ’en herunder.

FAQ om fritids- og erhvervsansvarsforsikring

For dig som studerende på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi og medlem af Danske Fysioterapeuter, er fritids- og erhvervsansvarsforsikringen gennem Bauta en del af dine medlemsfordele. Den er derfor inkluderet i det eksisterende kontingent og koster ikke ekstra.

Hvis du er studerende på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi og medlem af Danske Fysioterapeuter, så er du automatisk dækket af forsikringen fra Bauta.

Fritids- og erhvervsansvarsforsikringen omfatter skader, som den sikrede kan gøres ansvarlig for, når denne udøver f.eks. massage som frivillig i en idrætsforening eller som selvstændig. Ydelsen skal relateres til fysioterapi, du skal være fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi.

Det er en betingelse, at den studerende er fuldtidsstuderende og berettiget til fuld SU. Det betyder, at fribeløbet, som man må tjene ved siden af sin SU, maksimalt er på 13.876 kr./md. før skat (2022). Fribeløbet bliver udregnet på årsbasis (januar-december).

Fysioterapistuderende kan i erhvervsøjemed eller som frivillig udøve primær og sekundær skadesforebyggelse efter at have bestået relevante forløb/semestre under uddannelsen.
Det kan f.eks. være i form af semestre, der indeholder:

  • Optapening i forbindelse med sportsudøvelse eller fysisk aktivitet generelt
  • Bløddelsbehandling
  • Øvelsesterapi med henblik på skadesforebyggelse og/eller præstationsfremme
  • Vejledning om fysisk aktivitet

Følgende interventioner er ikke inkluderet i fritids– og erhvervsansvarsforsikringen for fysioterapeutstuderende:

  • Manipulation og akupunktur

Alle Fysioterapeuter er pligtige til at føre journal jævnfør journalføringsbekendtgørelsen, når de udfører sundhedsydelser med et individuelt målrettet behandlingsmæssigt.

Som fysioterapeutstuderende er du journalføringspligtig jævnfør journalføringsbekendtgørelsen, når du udfører sundhedsydelser med et individuelt målrettet behandlingsmæssigt sigte på vegne af en anden sundhedsperson. Det gør du, hvis du arbejder under faglig supervision af f.eks. en fysioterapeut eller en læge.

Hvis du ikke arbejder under faglig supervision eller hvis du underviser, så er du ikke ifølge loven pligtig til at føre journalføre jævnfør journalføringsbekendtgørelsen.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du altid fører journal, når du udfører undersøgelse og behandling. Journalføringen dokumenterer dine undersøgelser og behandlinger og sikrer den faglige kommunikation om den enkelte patients sundhed.

Læs mere om krav til fysioterapeuters journaler

Læs om journalføring på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Fritids- og erhvervsansvarsforsikringen for fysioterapeutstuderende omfatter skader, som den sikrede kan gøres ansvarlig for i forbindelse med udøvelse af fysioterapi indenfor de beskrevne rammer. Følgende interventioner er ikke inkluderet i forsikringen: Manipulation og akupunktur.

Forsikringen dækker ikke studerende på kandidat- eller masteruddannelsen. Medlemmer, der studerer på disse videregående uddannelser, kan derimod tegne en billig erhvervssvarsforsikring igennem Danske Fysioterapeuter til kun 40 kr. i kvartalet.

Læs mere om vores erhvervsansvarsforsikring

Bemærk venligst, at fritids- og erhvervsansvarsforsikringen gennem Danske Fysioterapeuter ikke er en ulykkesforsikring, som sikrer dig selv ved ulykker eller tilskadekomst.

Mere information om andre forsikringer

Når du ikke er studerende på professionsbacheloruddannelsen mere, men ønsker at starte op som selvstændig – eller videreuddanne dig indenfor faget – så har du mulighed for at tegne en billig erhvervsansvarsforsikring gennem Danske Fysioterapeuter. Det koster kun 40 kr. i kvartalet.

Læs mere om erhvervsansarsforsikringen

 

Som kandidat- og masterstuderende er du i uddannelsesregi automatisk dækket af en studieansvarsforsikring, som en del af dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Du er derimod ikke dækket af fritids- og erhvervsansvarsforsikringen som kandidat- og masterstuderende, hvis du er frivillig eller selvstændig.

Årsagen til at du ikke kan være dækket af denne forsikring, er at du som kandidatstuderende er færdiguddannet fysioterapeut og dermed har en autorisation. Du kan derimod nemt tegne en billig erhvervsansvarsforsikring gennem Danske Fysioterapeuter til kun 40 kr. i kvartalet.

Læs mere om vores erhvervsansvarsforsikring