Indretning af klinik

Den fysiske indretning har stor betydning for det billede, dine patienter vil få af din klinik og det arbejde, der foregår på klinikken. Lovgivningen er i dag lempet meget, og nye klinikker skal ikke længere godkendes af en embedslæge. 

Regler vedrørende indretning af klinik

Hvis du arbejder under overenskomst, er der nogle forhold, du skal tage hensyn til.

Alle fysioterapeuter skal tilstræbe, at deres klinikker og træningslokaler er tilgængelige for bevægelseshæmmede, og at der er handicapegnede toiletfaciliteter.

Fysioterapeuten skal på sin praksisdeklaration give relevante oplysninger om parkeringsforhold, adgangsforhold samt toiletfaciliteter, så bevægelseshæmmede har mulighed for at vælge en fysioterapeut, hvor adgangsforhold og indretning passer til patientens behov.

Ved nybygning og væsentlig ombygning af klinikker gælder de generelle krav i bygningslovgivningen til erhvervsbyggeri om niveaufri adgang, handicaptoilet osv.

Signalerne i din indretning

Inden du går i gang med selve indretningen, er det vigtigt, at du gør dig klart:

  • Hvad det er for et marked, du skal ud og sælge på?
  • Hvem er dine kunder/patienter?
  • Hvordan vil du gerne opfattes af dine kunder/patienter?

Det kan måske betale sig at rådføre sig med en indretningsekspert, som kan give ideer til farver og indretning. Men husk, at det kun er dig, der kender den daglige arbejdsgang.

Det er vigtigt, at klinikken er funktionel og tager hensyn til både patienter og det personale, der arbejder på klinikken. Der bør derfor udarbejdes en plan for, hvor meget plads der skal anvendes til briksbehandling, holdtræning, træningsfaciliteter og kontorplads til personale.

God Adgang

Mange patienter lider af en eller anden form for funktionsnedsættelse. God tilgængelighed er en forudsætning for, at disse personer kan behandles på din klinik.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du lader dig inspirere af mærkningsordningen God Adgang.

Vilkår for ombygning af klinik

Står du over for en ombygning af din klinik, og har du ansatte eller lejere, er det vigtigt at forberede ombygningen i god tid, da dette ofte kræver, at klinikken enten helt eller delvist må lukke i en periode.

Månedslønnet personale skal fortsat have udbetalt løn, og hvis lejere i en periode ikke kan behandle patienter, skal de have besked i god tid, så de kan nå at indrette sig.

En ombygning indebærer ofte et forbedret arbejdsmiljø og en større omsætning på klinikken. Hvis ombygningen medfører, at lejeres kontrakt skal tages op til forhandling, kræver det, at kontrakten først opsiges. En kontrakt med lejere under overenskomst kan som udgangspunkt opsiges af klinikejer med løbende måned + 6 måneders varsel.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Vibeke Laumann

Faglig konsulent
4081 2874