Startpakke for selvstændige fysioterapeuter

I denne startpakke kan du læse om, hvorfor det er så vigtigt med en forretningsplan, når du starter en virksomhed. Men også om f.eks. skat, forsikringer og CVR-nr.

Det er vigtigt at have en god idé samt mentalt at være klar til at være selvstændig. For at få afklaret, om du er klar til at være selvstændig, kan du udarbejde en SWOT-analyse, som danner et godt grundlag for din beslutning om at blive selvstændig.

En SWOT-analyse beskriver dine styrker og svagheder samt muligheder og trusler i omgivelserne.

En forretningsplan er en struktureret gennemgang af din virksomhed, hvordan du vil drive den og primært, hvordan du kan tjene penge på din idé.

Forretningsplanen giver dig mulighed for at få et overblik over de elementer, som indgår i det at drive egen virksomhed.

En forretningsplan indeholder bl.a. en beskrivelse af din idé, vision og mål, hvem din målgruppe er (dvs. din kunder) og din måde at skabe kontakt til dine kunder på.

Din forretningsplan skal også indeholde forskellige budgetter, som er nødvendige for at give dig et økonomisk overblik. Banken vil ofte forlange, at du har en forretningsplan, som viser, at du kan skabe overskud og et indtjeningsgrundlag, som er stort nok til, at du kan forsørge dig selv og din familie.

Din forretningsplan kan også være god at have med i banken, hvis du skal sælge din idé til en bankrådgiver.

Der findes mange skabeloner, som kan bruges, når du skal lave din forretningsplan.

Hent skabeloner til udarbejdelse af din forretningsplan på startvaekst.virk.dk

Alle selvstændige skal som udgangspunkt have et CVR-nr. Hvis du omsætter for mindre end 50.000 kr. på et regnskabsår, så er det dog frivilligt om du vil oprette et CVR. nr.

Du kan få et CVR-nr. ved at registrere din virksomhed på virk.dk.

Lønsumsafgift er en afgift/skat, der pålægges virksomheder med salg af momsfri varer og ydelser. Langt de fleste fysioterapeutiske ydelser er momsfrie. Men du skal registreres for lønsumsafgift, hvis din virksomhed har afgiftsgrundlag over 80.000 kr. årligt over en periode på 12 måneder.

Du betaler skat og lønsumsafgift via SKAT.

Budgetter er den økonomiske side af de planer, du har med din virksomhed. Når du laver budgetter, finder du ud af, om de forventninger, du har til din virksomhed, passer til virkeligheden og dens aktiviteter, eller om der er noget, du skal justere. Budgetterne er nemlig med til at konkretisere dine planer.

Der er 4 budgetter, du bør udarbejde:

  1. Et privat budget som indeholder din privatøkonomi, altså hvad har du af udgifter til  dit privatforbrug, bolig, mad, børnepasning etc.
  2. Et etableringsbudget som indeholder alle de omkostninger, der er i forbindelse med opstart af din virksomhed, husleje, markedsføring, inventar, edb udstyr, etc.
  3. Et drift budget som indeholder en oversigt over dine indtægter og udgifter i forbindelse med driften af din virksomhed.
  4. Et likviditetsbudget som er en oversigt over, hvor mange likvide midler, du skal bruge og hvornår.

Som selvstændig er du selv ansvarlig for at være tilstrækkeligt forsikret. 

Se liste over forsikringer

Hvis du bliver ledig, dvs. stopper med at drive selvstændig virksomhed, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse.

Vær opmærksom på, at der er en karensperiode på 3 uger for selvstændige, der melder sig arbejdsløse. Det kan derfor blive en dyr fornøjelse for selvstændige vikarer. Hvis du stopper 2 gange som selvstændig vikar inden for et år, risikerer du at miste dagpengeretten helt. Kontakt altid a-kassen før du skriver under, hvis du er i tvivl om konsekvenserne for din dagpengeret.

Danske Fysioterapeuter har samarbejde med Danske Sundhedsorganisationers A-kasse- DSA, som både forsikrer selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Når du starter som selvstændig, kan du få gratis sparring i et væksthus i din region.

Du er også velkommen til at kontakte vores erhvervskonsulent Claus Pedersen på  cp@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 27  for sparring og rådgivning om opstart af egen virksomhed.

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan få 2-3 timers gratis økonomisk sparring om planerne hos Redmark Revision hos følgende kontaktpersoner: 

Fysioterapeuter på Fyn og Sjælland:
Anders Schelde-Mollerup Funder, statsautoriseret revisor
Tlf: +45 4196 5840
amo@redmark.dk

Fysioterapeuter i Jylland:
Jens Nørgaard, statsautoriseret revisor
Tlf: +45 4186 5734
jno@redmark.dk

Relaterede links:

På disse sider kan du læse meget mere om at starte din egen virksomhed

StartVækst.dk

Registrer din virksomhed på virk.dk

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Claus Pedersen

Erhvervskonsulent
3341 4627