Therapies for improving walking distance in intermittent claudication

Hverken revaskularisering eller statiner kurerer IC, livslang træning er nødvendig, og idet gangdistance er associeret med øget livskvalitet, kan effekten af koffein være et middel til at muliggøre den nødvendige træning. Anne-Mette Momsens ph.d.-afhandling fra 2009.Læs afhandlingen
Kontakt Anne-Mette Momsen
Anne-Mette Momsen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Projektet er udført ved Kirurgisk Forskningsafsnit, Regionshospitalet Herning i samarbejde med Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Afhandlingen er baseret på en sammenfattende redegørelse samt tre artikler.

Resumé af Anne-Mette Momsen

Baggrund

Åreforsnævring (aterosclerose) er hyppigste dødsårsag i den vestlige verden, og aterosclerose i benenes pulsårer, Peripheral Arterial Disease (PAD) kan påvises hos 2/3 >55 år, særligt hos rygere. PAD (defineret ved ankel brachial trykindeks <0,9) kan være asymptomatisk, mens det hyppigste symptom er intermittent claudicatio (IC): Reproducerbare smerter i benene udløst af gang, som svinder i hvile.

PAD øger kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 2-6 gange pga. samtidig affektion af koronarkar, og personernes daglige aktivitetsniveau og livskvalitet er oftest nedsat. Behandling er lige så vigtig som ved hjertesygdom og skal fokusere på risikofaktorerne, hvor mulighederne er medicinsk, konservativt (livsstilsændringer og gangtræning) og nogle personer tilbydes kirurgisk rekonstruktion.

Tidligere forsøg på farmakologisk behandling har vist begrænset og tvivlsom effekt. Derimod er gangtræning veldokumenteret og kan øge den maksimale gangdistance op til 150 % pga. iskæmibetinget udvikling af kollaterale arterier.

Koffein har flere biologiske virkningsmekanismer som kunne øge gangdistancen: En CNSstimulerende effekt, der mindsker træthedsfølelse, vasodilatation i skeletmuskulatur og muligvis direkte muskeleffekt i form af øget styrke og udholdenhed.Der findes ingen studier af effekten af koffein hos personer med IC, men der er hos raske ældre påvist øget udholdenhed og nedsat træthedsfornemmelse. Ligeledes findes der ikke mange objektive data om den moderne operative behandling af IC, og de fleste studier har fokuseret på gangdistance frem for livskvalitet.

Formål

Første studie er en oversigtsartikel og meta-analyse af farmakologisk behandling af IC for at vise effektmål af ændring i gangdistance. Andet studie er et klinisk interventionsstudie for at undersøge om koffeinindtagelse kan øge gangdistancen, IC patienters fysiske formåen og kognitive funktion.Tredje studies formål var at undersøge effekten af karkirurgisk operation og konservativ behandling for deltagernes helbredsrelaterede livskvalitet samt gangdistance og fysiske formåen.

Projektets design var to randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede overkrydsningsforsøg samt opfølgning efter 3 måneder. I alt deltog 88, hvoraf 41 blev revaskulariseret efter første overkrydsningsforsøg. Deltagerne blev testet i to omgange med en uges interval mellem to test, og interventionen var indtagelse af koffein (6 mg/kg) eller placebo.

Resultater

Meta-analysen viser, at statiner har bedst effekt på gangdistancen og tilmed nedsætter risiko for hjertekarsygdom. Oversigtsartiklen viser, at der af talrige forsøg med farmakologisk behandling ikke har været signifikante fund med klinisk relevans for gangdistance.

Begge overkrydsningsforsøg viser effekt af koffein i fht. øget fysisk formåen: personernes gangdistance (smertefri og maksimal), maksimal styrke og udholdenhed i lårmuskler blev signifikant øget.
Opfølgningsstudiet viser, at revaskularisering i fht. konservativ behandling signifikant forbedrede personernes helbredsrelaterede livskvalitet, selvvurderede og målte gangdistancer.

Perspektiver

Hverken revaskularisering eller statiner kurerer IC, livslang træning er nødvendig, og idet gangdistance er associeret med øget livskvalitet, kan effekten af koffein være et middel til at muliggøre den nødvendige træning. Hvordan det implementeres, og hvordan koffein og træning kan kombineres i praksis bør undersøges til gavn for den voksende gruppe med IC.Revaskularisering øger både livskvaliteten og gangdistancen og giver derved mulighed for træning. Mål for livskvalitet kan indgå ved en mere liberal selektion af personer til revaskularisering.
Del eller udskriv siden