Effekt af fysisk træning til knæartrose

Systematiske reviews af randomiserede, kontrollerede forsøg har vist, at træning reducerer patientrapporterede smerter og funktionsbegrænsninger hos patienter med knæartrose, men det optimale træningsprogram er endnu ikke fundet. Dansk summary af Carsten Bogh Juhls ph.d. fra 2012.Carsten Bogh Juhl kan kontaktes, hvis man ønsker at få tilsendt hans ph.d.-afhandling pr. mail.

Kontakt Carsten Bogh Juhl
Carsten Bogh Juhl på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Dansk summary af Carsten Bogh Juhl

Systematiske reviews af randomiserede, kontrollerede forsøg har vist, at træning reducerer patient-rapporterede smerter og funktionsbegrænsninger hos patienter med knæ artrose, men det optimale træningsprogram er endnu ikke fundet.

Meta-regressions analyse kan relatere behandlingseffekten fra de forskellige træningsprogrammer til patient-karakteristika og træningstype og dosis i disse træningsprogrammer. Disse resultater kan give evidensbaserede anbefalinger med hensyn til trænings type og dosis for den enkelte patient med knæ artrose. Det overordnede formål med denne afhandling er således at undersøge hvilke træningsprogrammer der har størst effekt til de enkelte patienter.

I det første studie udviklede vi en prioriteret liste for ekstraktion af patientrapporterede outcome på smerter og funktionsbegrænsninger til meta-analyser, baseret på responsivenes af de enkelte outcomes. Da valg af det mest positive outcome fra de enkelte studier kan overvurdere effekten i meta-analyser sammenlignet med en systematisk tilgang, anbefales det at anvende en sådan prioriteret liste for at reducere risikoen for selektive valg af outcome i meta-analyser.

I det andet studie analyserer vi effekten af ​​trænings interventioner til at mindske smerter og funktionsbegrænsninger for at identificere det optimale træningsprogram karakteriseret ved typen og intensiteten af ​​træning, varighed af træningsprogrammet, varigheden af ​​de enkelte superviserede sessioner, og antallet af sessioner per uge.

De primære resultater var at [1] trænings programmer, der fokuserer på en enkelt type øvelse var mere effektive til at reducere patient-rapporterede smerte og funktionsbegrænsning end trænings programmer med flere forskellige typer af træning med forskellige mål inden for den samme session, [2] antallet af superviserede sessioner forøger effekten af aerob træning [3] træning der fokuserer på quadriceps kan øge fordelene ved styrketræning og [4] træning er en effektiv behandling for knæ artrose, uanset alder, køn, BMI, radiografisk status eller baseline smerte.

I det tredje studie undersøgte vi effekten af ​​ændring i objektivt målt fysiske kapacitet; [1] Muskelstyrke i quadriceps; [2] Gang hastighed; [3] Ledbevægelighed i knæleddet og [4] Aerob kapacitet (VO2 max) i forhold til ændringer i selv-rapporteret smerte og funktionsbegrænsning for patienter med knæ artrose, der har deltaget i et terapeutisk træningsprogram. Forbedring i gang hastigheden har en betydelig indvirkning på selv-rapporterede outcome i modsætning til quadriceps muskelstyrke, ledbevægelighed og VO2 max hos patienter med knæ artrose.

Træningsinterventioner ser ud til at være mere effektive i forhold til at reducere patient rapporterede smerte og funktionsbegrænsninger, når forbedret ganghastighed er et mål med træningen.

Det optimale træningsprogram for knæ artrose skal have ét mål og fokusere på at forbedre aerob kapacitet, quadriceps muskelstyrke eller lavere ekstremitet ydeevne. Den bedste effekt opnås når træningsprogrammet er superviseret, gennemføres tre gange ugentligt og omfatter mindst 12 sessioner.

Sådanne træningsprogrammer har samme virkning, uanset patientens karakteristika, herunder radiografisk sværhedsgrad. Træningsinterventioner ser ud til at være mere effektive i forhold til at reducere patient rapporterede smerte og funktionsbegrænsninger, når forbedret ganghastighed er et mål for træningen.

Del eller udskriv siden