Effekt af operation til patienter med hoftedysplasi

Smerter i muskler og sener samt effekt af operation til patienter med hoftedysplasi.

Afhandlingen: Muscle-tendon pain and outcome of hip-preserving surgery in patients with hip dysplasia

Kontakt Julie Sandell Jacobsen

Se Julie Sandell Jacobsen på Fag og Forsknings ph.d.liste

Dansk resumé

Hoftedysplasi anses som en ledsygdom, hvor smerte opstår sekundært til intraartikulære skader. Tidligere studier har dog indikeret, at denne forståelse kan være mangelfuld. Det er blevet antydet, at ekstraartikulære strukturer såsom muskler og sener kan spille en rolle i relation til smerteudvikling. Ingen studier har dog undersøgt muskelsenesmerter og strukturelle forandringer hos patienter med hoftedysplasi, og der er mangel på studier, som rapporterer resultater af periacetabulær osteotomi (PAO) med resultatmål, som vurderes relevante til den typiske unge, aktive patient.

Et prospektivt case-seriestudie blev gennemført på 100 patienter med hoftedysplasi med opfølgning 1 år efter PAO. Resultatet af PAO blev undersøgt med Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS), accelerometerbaserede metoder til at måle fysisk aktivitet og standardiserede kliniske undersøgelser. Sidstnævnte undersøgelser blev anvendt med henblik på at identificere muskelsenesmerte i specifikke anatomiske regioner (i.e. kliniske enheder). Strukturelle forandringer i hoftesener blev endvidere identificeret ved standardiseret ultralydsskanning, og muskelstyrke blev målt med et håndholdt dynamometer. Størstedelen af patienterne oplevede muskelsenesmerter forud for PAO, hvor smerterne primært var relateret til m. iliopsoas (56 %; KI 46 - 66) og hofteabduktorerne (42 %; KI 32 - 52). Muskelsenesmerterne var negativt associeret med patientrapporteret resultat (PRO) og muskelstyrke. Samtidig blev strukturelle forandringer identificeret i de samme smertegivende strukturer ved ultralydsskanning. De strukturelle forandringer var dog kun svagt til moderat korreleret til klinisk identificeret smerte for m. iliopsoas og hofteabduktorerne.

Andelen af patienter med muskelsenesmerte blev reduceret med 39 % procentpoint 1 år efter PAO, og patienterne rapporterede moderate til meget store forbedringer for alle HAGOS’ subskalaer. På trods af dette rapporterede cirka halvdelen af patienterne ændringer i sports- og fritidsaktiviteter, der var lavere end mindste kliniske relevante ændring. Dette indikerer, at patienterne ikke oplevede en klinisk relevant forbedring i sports- og fritidsaktiviteter efter PAO. På trods af betydelige forbedringer i patientrapporteret fysisk aktivitet var det derudover ikke muligt at påvise ændringer i accelerometer-baseret fysisk aktivitet.

Muskelsenesmerte og strukturelle forandringer var hyppige fund hos patienter med hoftedysplasi. Efter PAO blev muskelsenesmerterne mindre udtalte samtidig med, at der sås forbedringer i PRO. På den anden side ændrede mængden af daglig fysisk aktivitet sig ikke efter PAO.

Disse resultater giver anledning til at forstå hofteledsdysplasi både som en ledsygdom og som en lidelse, der kan medføre muskelsenesmerte og strukturelle forandringer i muskelsenevævet.

Del eller udskriv siden