Tissue perfusion in knee osteoarthritis

Implications for exercise therapy

Afhandlingen: Tissue perfusion in knee osteoarthritis
Kontakt Elisabeth Ann Bandak
Elisabeth Ann Bandak på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Elisabeth Ann Bandak

Det overordnede formål med denne ph.d. og de tre studier, som udgør den (Studie I-III) var at undersøge effekten af terapeutisk træning på perfusion af væv i og omkring knæleddet ved brug af MR-scanning samt at undersøge associationer til knæsmerter hos patienter med knæartrose.

I afhandlingen refereres der til de tre nedenstående studier:

Studie I     Associations between muscle perfusion and symptoms in knee osteoarthritis: a cross sectional study. Bandak E, Boesen M, Bliddal H, Riis RG, Gudbergsen H, Henriksen M.
Publiceret i tidskriftet Osteoarthritis Cartilage 2015 Oct;23(10):1721-7.
Artiklen kan fås ved henvendelse på mail: elisabeth.ann.bandak@regionh.dk.

Studie II    Exercise-induced pain changes associate with changes in muscle perfusion in knee osteoarthritis: exploratory outcome analyses of a randomised controlled trial.Bandak E, Boesen M, Bliddal H, Riis RG, Klokker L, Bartholdy C, Nybing JD, Henriksen M
I peer-review, referencen lægges på hjemmesiden, når studiet er publiceret.

Studie III    Adverse effects of exercise on synovitis in knee osteoarthritis: secondary outcome analyses of a randomised controlled trial. Bandak E, Boesen M, Bliddal H, Daugaard C, Hangaard S, Bartholdy C, Nybing JD, Kubassova O, Henriksen M
I peer-review, referencen lægges på hjemmesiden, når studiet er publiceret.

Resultater

I Studie I, som var et tværsnitsstudie, blev forholdene mellem perfusion i muskulaturen omkring knæet og smerte ved knæartrose undersøgt. Resultaterne tyder på, at mere udbredt perfusion i muskulaturen er gavnlig ved knæartrose, da det er forbundet med mindre smerte.

I studie II og III blev effekten af et 12 ugers terapeutisk træningsprogram undersøgt med hensyn til perfusion i vævet, synovium, knogle, Hoffas fedtlegeme samt cyster (Bakers cyste) Derudover blev det undersøgt om ændringer i perfusion i væv med relation til knæleddet bidrager til at forklare den smertereducerende effekt af terapeutisk træning ved knæartrose.

Resultaterne fra studie II tyder på, at terapeutisk træning øgede perfusion i muskulaturen og reducerede smerte ved knæartrose sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke modtog behandling. Ændringer i perfusion i muskulaturen var positivt forbundet med ændringer i smerte, hvilket betyder, at højere perfusion i muskulaturen er forbundet med mindre smerte. Dermed kan øget perfusion i muskulaturen muligvis bidrage til den smertereducerende effekt af terapeutisk træning og være et potentielt objektivt mål for effekten af terapeutisk træning ved knæartrose.

Resultaterne fra studie III tyder på, at terapeutisk træning medfører uønsket effekt på synovium med øget synovit (betændelse i ledslimhinden) ved knæartrose sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke modtog. Der blev ikke fundet sammenhæng mellem ændringer i perfusion og ændringer i smerte i vævene.

Konklusion

Den overordnede konklusion på denne ph.d. er, at terapeutisk træning giver øget perfusion i muskulaturen, som er forbundet med mindre smerte. Desuden viser det sig, at terapeutisk træning har en uønsket effekt på synovit i den forreste del af knæet ved knæartrose sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke modtog behandling.

Del eller udskriv siden