The use of instrumented gait analysis in interdisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Afhandlingen undersøger individuel tværfaglig intervention, og betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på gang og mobilitet for børn med cerebral parese.

Afhandlingen: The use of instrumented gait analysis in interdisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Kontakt Helle Mätzke Rasmussen

Helle Mätzke Rasmussen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Dansk resume

De fleste gående børn med cerebral parese oplever at de bevæger anderledes and andre børn, og de vil ofte være afhængige af sundheds tilbud gennem hele deres barndom. I Danmark og de øvrige nordiske lande anvendes et opfølgningsprogram og en tilhørende database, kaldet CPOP – Opfølgningsprogram for Cerebral Parese (CPUP på svensk).

De overordnede mål med CPOP er at forbedre kvaliteten af sundhedstilbuddene til børn og unge med cerebral parese og begrænse udviklingen af sekundære følger hos det enkelte barn. Dette sker bl.a. ved at alle børn med cerebral parese tilbydes ensartede undersøgelser gennem hele barndommen. De tværfaglige indsatser til børn med cerebral parese, planlægges på baggrund af kliniske undersøgelser og standardiserede målemetoder til at vurdere grovmotorik og gang. Men barnets gangmønster evalueres ikke, hvilket kan gøres med 3-dimensionel klinisk ganganalyse.

Ganganalyse har været anvendt i klinisk praksis og forskning til børn med cerebral parese i mere end tredive år og er anerkendt som et ’guld standard’ til vurdering af bevægelser under gang (gangmønstret) hos børn med cerebral parese. De mulige fordele ved at bruge ganganalyse i beslutninger om tværfaglige indsatser er ikke tidligere undersøgt. Det overordnede formål med afhandlingen er at undersøge effekterne af at anvende ganganalyse i individuelt tilpassede tværfaglige indsatser på ændringer i gangfunktionen hos børn med cerebral parese.

Første studie undersøgte pålidelighed og overensstemmelse for tre målemetoder, der beregner en samlet score for afvigelser i barnets bevægelserne under gang (Gait deviation Index, Gait Profile Score og Gait Variable Score). Resultaterne viste at de to overordnede score (Gait Deviation Index og Gait Profile Score) har en god pålidelighed og acceptabel overensstemmelse, mens en stor variation for nogle af Gait Variable Scores blev dokumenteret.

Herefter blev der gennemført et lodtrækningsstudie, hvor anvendelse ganganalyse i de tværfaglige tilbud til børn og unge med cerebral parese blev sammenlignet med det nuværende tilbud, hvor ganganalyse ikke tilbydes rutinemæssigt til alle børn. I studiet blev 60 børn med spastisk cerebral parese og gangfunktion uden hjælpemidler (GMFCS niveau I eller II) i alderen 5 til 8 år, tilfældigt fordelt mellem de to grupper. Ingen signifikante eller kliniske relevante forskelle blev dokumenteret imellem ændringerne i de to grupper ved 26 uger eller 52 ugers opfølgning.

Resultaterne viser at brugen af ganganalyse til alle børn med cerebral parese og gangfunktion uden hjælpemidler (GMFCS niveau I og II) i en tidlig alder, ikke forbedrer gangmønstret eller deltagernes oplevelse af funktionsnedsættelen og livskvalitet.

Resultaterne i afhandlingen understøtter ikke brugen af ganganalyse i beslutninger om tværfaglige indsatser til alle børn med cerebral parese på GMFCS niveau I og II i en tidlig alder. Der er behov for forskningsprojekter, der fokuserer på hvilke grupper af børn med cerebral parese, der kan drage fordel af at ganganalyse anvendes.

Del eller udskriv siden