Den humane achillessene

Fysioterapeut, ph.d., dr. med. Henning Langberg viste i forbindelse med sin ph.d., at det humane senevæv er langt mere levende end tidligere antaget.Læs ph.d.-afhandlingen

Kontakt Henning Langberg
Henning Langberg på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Fysioterapeut og cand. scient. Henning Langberg forsvarede i juni 2000 sin ph.d.-afhandling om de cirkulatoriske og metaboliske forhold i den humane achillessene under fysisk træning.

I forbindelse med sin ph.d. afhandling lykkedes det at etablere metoder til studier af blodgennemstrømning, metabolisme og den inflammatorisk aktivitet i det peritendinøse achillessenevæv hos mennesker under og efter fysisk aktivitet.

Abstrakt af Henning Langberg

Skader på bindevævsstrukturer, som følge af belastning ved repetitive bevægelser udgører et stort problem, og det anslås, at op mod 50 % af alle idrætsskader skyldes overbelastning af bindevæv, som eksempelvis senestrukturer. Man formoder, at mikrotraumer, inflammation og ændret vaskularisering er af afgørende betydning for udviklingen af overbelastningsskader, men der mangler studier, der bekræfter dette.

I forbindelse med nærværende ph.d. afhandling er der etableret metoder til studier af blodgennemstrømning, metabolisme og inflammatorisk aktivitet i det peritendinøse achillessenevæv hos mennesker under og efter fysisk aktivitet. Ved anvendelse af de udviklede og beskrevne metoder har det været muligt at påvise, at blodgennemstrømningen omkring achillessenen stiger betydeligt ved såvel intermittent statisk som dynamisk lægmuskel arbejde (op til 10 fold arbejds- vs. hvileværdier), og en positiv korrelation mellem arbejdsintensitet og blodgennemstrømning i det peritendinøse væv har kunnet påvises. Noget overraskende fandtes, at der genereres et betydeligt undertryk (-150 mmHg) i vævet foran achillessenen i forbindelse med statisk kontraktion af lægmusklen. Under anvendelse af mikrodialyse har det endvidere været mulig at påvise en vævsfrigørelse af såvel glycerol som laktat fra det peritendinøse achillesenevæv i forbindelse med kontraktion af lægmuskulaturen, ligesom vævskoncentrationen af den inflammatoriske mediator og potente vasodilator prostaglandin E2 kunne bestemmes.

Der er således etableret modeller til at belyse ændringer i såvel metaboliske, strukturelle som vaskulære forhold omkring humant senevæv i hvile og under arbejde.

Del eller udskriv siden