3D ganganalyse af raske og apopleksipatienter

Formålet med afhandlingen var at estimere referenceværdier for power i et udvalg af underekstremitetens muskelgrupper, samt at estimere ændringer i muskelgruppers power, når ganghastigheden øges blandt raske og apopleksipatienter. John Brincks´ ph.d.-afhandling fra 2010 (afhandlingen er på engelsk).Læs afhandlingen
Kontakt John Brincks
John Brincks på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af John Brincks

Denne ph.d. afhandling omhandler 3D ganganalyse af raske og apopleksipatienter. Formålet med afhandlingen var at estimere referenceværdier for power i et udvalg af underekstremitetens muskelgrupper, samt at estimere ændringer i muskelgruppers power, når ganghastigheden øges blandt raske og apopleksipatienter. Ligeledes blev effekten af to opgave-specifikke ganginterventioner (Lokomat® og fysioterapi) vurderet i relation til langsomt gående subakutte apopleksipatienter. Forhåbentligt kan resultaterne bidrage til at målrette gangtræning til denne gruppe af apopleksipatienter.

Ph.d. afhandlingen er baseret på fire artikler, som alle er indsendt til ”peer-review” tidsskrifter. Power af plantarfleksorerne, hofteekstensorerne, hoftefleksorerne, hofteabduktorerne og knæekstensorerne blev vurderet i et 3D ganganalysesystem ved en foretrukken ”normal” gang-hastighed (studie et til tre). Ligeledes blev ganghastighed og gangsymmetri, målt som (1) absolut skridtlængde ratio, (2) en svingfase ratio og (3) enkeltstandfase tiden på hemiparetiske ben (studie fire), vurderet ved hjælp af ganganalyse.

Resultaterne viste, at reference power værdier beskrevet med et forventet ”normalområde” var et anvendeligt klinisk redskab til vurdering apopleksipatienters muskelgruppe power under gangrehabilitering. Bestemmelsen af den gennemsnitlige maksimale power værdi blev underestimeret, hvis denne var udtrukket fra en gennemsnitskurve sammenlignet med en gennemsnitlig maksimal power værdi baseret på maksimale værdier fra flere individuelle enkeltkurver vurderet på samme person. Ændringer i hemiparetiske muskelgruppers power korrelerede stærkt med en øget ganghastighed blandt subakutte apopleksipatienter, hvilket til dels lignede raske personers power strategier. Derimod var der ikke forskel mellem ganginterventionerne efter seks ugers intensiv gangtræning vurderet på gangsymmetri og ganghastighed.

Et ”normalområde” for power værdier i underekstremitetens muskelgrupper baseret på de forklarende variabler køn, alder og højde synes at være et brugbart klinisk redskab, og beregningerne af en persons gennemsnitlige maksimale power værdi bør baseres på individuelle enkeltkurver. Endvidere anbefales det at minimere variationen i timing af hofteekstensorernes og hofteabduktorernes maksimale arbejde i gangens initiale fase samt enkeltstandfase gennem træning, samt at målrette træning af plantarfleksorerne, hofteekstensorerne, hoftefleksorerne, hofteabduktorerne og knæekstensorerne i det hemiparetiske ben under gangrehabilitering af subakutte patienter. Der var ingen indikationer på en effekt af Lokomat® træning vurderet i relation til gangsymmetri eller ganghastighed til langsomt gående apopleksipatienter, men større randomiserede kontrollerede stu-dier bør iværksættes til at bekræfte dette resultat.Del eller udskriv siden