Metabolic syndrome and physical activity in patients with first-episode schizophrenia

Afhandlingen undersøger bl.a. forekomst, udvikling og prædiktorer for metabolisk syndrom hos nydiagnosticerede patienter med skizofreni i sammenligning med raske og førstegangsindlagte patienter med depression.

Afhandlingen: Metabolic syndrome and physical activity in patients with first-episode schizophrenia

Kontakt Lene Nyboe Jacobsen

Lene Nyboe Jacobsen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Lene Nyboe Jacobsen

Baggrund
Patienter med skizofreni har 15-20 års kortere levetid end baggrundsbefolkningen. Blandt de væsentligste årsager hertil er død af hjertekarsygdom. Metabolisk syndrom (MetS) er nyttigt i forhold til at screene og monitorere de patienter, der er i risiko for at udvikle hjertekarsygdom og forekomst af MetS hos mennesker med skizofreni har derfor været grundigt undersøgt gennem de sidste årtier. Der er dog fortsat begrænset viden om forekomst, udvikling og prædiktorer for MetS hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni, herunder om dette adskiller sig fra raske og fra andre patienter med alvorlig sindslidelse f.eks. depression.

Formål
Formålet med dette Ph.d. studie var at undersøge forekomst, udvikling og prædiktorer for MetS hos nydiagnosticerede patienter med skizofreni i sammenligning med raske kontrolpersoner og førstegangsindlagte patienter med depression. Desuden at undersøge betydningen af fysisk inaktivitet på MetS.
Endelig at undersøge hvilken betydning anomale kropslige oplevelser har for fysisk aktivitet.

Metode
Vi inkluderede 101 patienter med ny-diagnosticeret skizofreni, 52 første gangs-indlagte patienter med depression samt 50 raske kontrolpersoner (alder 18-45 år). MetS og metaboliske forstyrrelser blev beskrevet ud fra kriterier defineret af det internationale diabetes forbund (IDF), omfattende taljemål, blodtryk samt serumværdier af triglycerider (TG) high-density-lipo-protein (HDL) og faste glukose. Desuden registrerede vi deltagernes fysiske aktivitetsniveau, fysiske kondition (kondital), tobaks- og kostvaner, søvn, socioøkonomiske data, forbrug af anti-psykotika, anti-depressiva og benzodiazepiner, samt psykopatologiske symptomer, bl.a. omfattende anormale kropslige oplevelser. Alle deltagere blev
undersøgt ved inklusion, og de to grupper af patienter blev tillige undersøgt efter 1 år.

Resultat
Patienter med ny-diagnosticeret skizofreni havde høj forekomst af MetS, dog ikke signifikant forskelligt fra raske kontrolpersoner. I forhold til raske havde patienter med ny-diagnosticeret skizofreni signifikant højere forekomst af forøget taljemål og TG. Der var ingen signifikant forskel i forekomsten af MetS og metaboliske forstyrrelser mellem patienter med ny-diagnosticeret skizofreni og første gangs indlagte patienter med depression. I løbet af 1 år steg forekomsten af MetS og  metaboliske forstyrrelser signifikant hos både patienter med ny-diagnosticeret skizofreni og første gangs indlagte patienter med depression.

Både fysisk aktivitetsniveau og kondition var signifikant lavere hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni end hos raske. Selvom både antipsykotisk medicin og fysisk inaktivitet var signifikant korreleret med MetS, var lav kondition mest konsistent og signifikant korreleret med MetS. Patienter med flere og sværere anomale kropslige oplevelser havde signifikant lavere aktivitetsniveau, dog var negative symptomer mere signifikant korreleret til lavt fysisk aktivitetsniveau hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni.

Konklusion
Patienter med ny-diagnosticeret skizofreni har høj forekomst af Mets og signifikant flere metaboliske forstyrrelser end raske, hvilket indikerer en højere kardio-metabolisk risiko. I løbet af 1 år steg både forekomsten af MetS og metaboliske forstyrrelser hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni som udtryk for en forøget kardio-metabolisk risiko.

Udover at bekræfte metaboliske bivirkninger af antipsykotisk medicin viser studiet, at både fysisk inaktivitet og i særdelshed lav fysisk kondition er signifikant korreleret med Mets og metaboliske forstyrrelser hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni. På baggrund heraf er interventioner med henblik på at fremme sundhedsadfærd, særligt at øge fysisk aktivitet og kondition, relevante i behandlingen af patienter med nydiagnosticeret skizofreni.

Del eller udskriv siden