Fatigue and physical activity in patients with myasthenia gravis

Formålet med afhandlingen var bl.a. at måle udtrætning hos patienter med myasthenia gravis med udgangspunkt i de fem dimensioner i Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20).

Læs afhandligen

Kontakt Linda Kahr Andersen

Resumé

Myasthenia gravis (MG) er en kronisk autoimmun sygdom, hvor degeneration af komponenter i den postsynaptiske membran resulterer i varierende styrke og udtrætning i skeletal muskulatur. (Udtrætning anvendes i dette resumé som det danske ord for fatigue).

Formålet med denne afhandling var at måle udtrætning hos patienter med MG med udgangspunkt i de fem dimensioner i Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20); fysisk-, generel- og mental udtrætning, reduceret aktivitet og reduceret motivation, og at identificere faktorer associeret med
svær udtrætning. Derudover at måle niveauet af selv-rapporteret og målt habituel fysisk aktivitet, og vurdere sammenhængen mellem fysisk aktivitet og udtrætning med inddragelse af relevante sygdoms- og patientfaktorer.

Endeligt at undersøge gangparametre i en heterogen gruppe af patienter med neuromuskulære sygdomme, og at undersøge om musik påvirker disse gangparametre i en 6-minuters gangtest hos patienter med MG.

Patienterne blev rekrutteret enten fra Landspatientregisteret eller fra Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme, hvor de gennemførte forskellige tests og spørgeskemaer. Patienterne blev rekrutteret i perioden 2014 til ultimo 2020.

Vi fandt, at niveauet af patient-rapporteret udtrætning var højt hos patienter med MG med de højeste niveauer målt for fysisk- og generel udtrætning (MFI-20, median 13). Omkring halvdelen af patienterne havde et lavt fysisk aktivitetsniveau målt ved selv-rapportering og accelerometer. Højere niveauer af udtrætning var stærkt associeret med lavere niveauer af fysisk aktivitet, men også med svær MG, søvnproblemer, ko-morbiditet, overvægt, job-status og at bo alene. Desuden var svær MG og høj alder associeret med mere stillesiddende tid og mindre fysisk aktivitet.

En tredjedel af de inkluderede patienter rapporterede utilfredshed med nuværende MG sygdomstilstand. Faktorer associeret med utilfredshed var svær MG, svær udtrætning, depression, lav MG-relateret livskvalitet og kort sygdomslængde.

Seks minutters gang test var brugbar til at måle gang-relateret udtrætning i en heterogen gruppe af patienter med neuromuskulære sygdomme, og musik øgede gangdistance og ganghastighed uden yderligere anstrengelse hos patienter med MG.

Del eller udskriv siden