Lænderygsmerter og forandringer i lændecolumna påvist ved MR-scanning

Ph.d.-afhandlingen er baseret på undersøgelsen ”Fynske Rygge - hvad har de ondt af?” Baggrunden er utilstrækkelig viden om klinisk relevans af MR-fund i forhold til lænderygbesvær. Formålet med studiet var at belyse forekomsten af forskellige MR-fund og disses associationer med lænderygbesvær hos 13- og 40-årige fra den generelle befolkning. Per Kjærs ph.d.-afhandling fra 2004.


Læs afhandlingen
Kontakt Per Kjær
Per Kjær på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Per Kjær

Denne ph.d.-afhandling er baseret på undersøgelsen ”Fynske Rygge - hvad har de ondt af?” Baggrunden er utilstrækkelig viden om klinisk relevans af MR-fund i forhold til lænderygbesvær. Formålet med studiet var at belyse forekomsten af forskellige MR-fund og disses associationer med lænderygbesvær hos 13- og 40-årige fra den generelle befolkning.

I studiet indgik 412 40-årige og 439 13-årige, alle fra Fyn. De fik foretaget MR-skanning og lænderygbesvær blev defineret ud fra spørgeskemaer/interview. Lænderygbesvær i den seneste måned blev rapporteret af 42 % voksne og 22 % børn. Inden for det sidste år var tallene hhv. 69 % og 41 %. Blandt voksne havde 28 % søgt hjælp for lænderygbesvær; blandt børnene 8 %.

Betydelige degenerative discus-forandringer sås hos ca. 50 % af de voksne og 20 % af børnene; discusprolaps hos 25 % af de voksne og hos 3 % af børnene. Endepladeforandringer var tilstede hos 30 % voksne og 6 % børn. Modic forandringer sås hos 22 % af de voksne. Tre procent havde spondylolistese i begge aldersgrupper.

MR-fund stærkest associeret med lænderygbesvær var hos voksne spondylolistese, Modic forandringer samt svære fedtinfiltrationer i de dybe rygmuskler. Degenerative discusforandringer var moderat associeret med lænderygbesvær. Hos børn sås de stærkeste associationer for degenerative forandringer i discus og endepladeforandringer. Discusprolaps og spondylolistese var stærkt associeret med at søge hjælp.

Klinisk relevante MR-fund i forhold til lænderygbesvær synes på denne baggrund at være Modic forandringer hos voksne, endepladeforandringer, degenerative discus forandringer og prolaps hos børn, og spondylolistese i begge grupper. Yderligere afklaring omkring den kliniske relevans af forskellige MR-fund kræver svar fra igangværende opfølgningsundersøgelser.

Del eller udskriv siden