Metaboliske forandringer i akut fase af leukæmi

Afhandlingen undersøger, ændringer i lipid- og glukosemetabolismen hos børn, og unge voksne før og under behandling af akut lymfoblastisk leukæmi.

Afhandlingen: Metabolic changes in acute lymphoblastic leukemia

Kontakt Pernille Rudebeck Mogensen

Pernille Rudebeck Mogensen på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Dansk resume

Overlevelsen for akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) hos børn og unge voksne har nået henholdsvis 90% og 70% grundet intensivering af behandlingen. Risikoen for langvarige bivirkninger er steget i takt med den intensiverede behandling og i dag oplever over 50% af ALL-patienter senfølger efter behandling. Blandt de hyppigste og mest skadelige senfølger er kardiovaskulær sygdom og diabetes, der medfører øget risiko for følgesygdom og dødelighed.

Årsagerne bag de kardiometaboliske senfølger hos ALL overlevere, er stadig uklare. Formålet med denne afhandling var at undersøge ændringer i lipid- og glukosemetabolismen hos børn, og unge voksne før og under behandling af ALL.

Retrospektivt undersøgte vi lipid-profilen i 127 børn diagnosticeret med ALL og vurderede sammenhængen med lipid niveauer under behandling, behandlingsrespons, bivirkninger og eventfri overlevelse. Prospektivt fulgte vi 42 børn, unge og unge voksne gennem det første år af ALL behandlingen med glucocorticoider og asparaginase. Desuden forsøgte vi at reproducere sammenhængen mellem fedme og risiko for asparaginase-associeret pankreatitis samt beskrive de langsigtede følgevirkninger af pancreatitis.

Resultaterne af studierne i denne afhandling viste ændringer i lipid-metabolisme hos børn og unge ved ALL diagnose inden opstart af behandling. Vi fandt ingen betydelige sammenhænge mellem disse lipid-ændringer og lipid-niveauer under behandling, resultat af behandlingen eller event-fri overlevelse.

Imidlertid fandt vi en forbindelse mellem både lave og høje niveauer af kolesterol ved ALL diagnose og risiko for blodpropper under behandlingen. Derudover har vi bekræftet signifikante ændringer i glukose og lipid-metabolisme i løbet af det første år med behandling, forværring af yderligere asparaginase terapi sammenlignet med glucocorticoid-behandling alene. Endvidere dokumenterede vi at asaparginase-associeret pancreatitis kan føre til vedvarende insulin-afhængig diabetes.

Konklusionen på afhandlingen er, at metaboliske ændringer allerede er observeret på tidspunktet for ALL-diagnose hos børn og unge voksne. ALL-behandling, herunder glucocorticoider og asparaginase terapi, inducerer yderligere alvorlig metabolisk dysfunktion, som potentielt fører til øget risiko for kardio-metabolisk sygdom senere i livet.

Del eller udskriv siden