Muskelstyrke og fysisk aktivitet hos patienter med hofteimpingement

Afhandlingen undersøger, hvilke symptomer og begrænsninger patienter med hofteimpingement oplever før og efter operation.

Afhandlingen: Patient-reported outcomes, hip muscle strength and physical activity in patients with femorocetabular impingement - before and after hip arthroscopic surgery

Kontakt Signe Kierkegaard

Signe Kierkegaard på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Dansk resumé

Baggrund

Hofteimpingement blev først omtalt for ca. 15 år siden. På trods af mange videnskabelige publikationer om emnet, er det stadig ikke entydigt hvilke symptomer og begrænsninger patienter med hofteimpingement oplever før og efter operation.

Metoder

En systematisk oversigtsartikel blev udarbejdet over studier, der tidligere havde publiceret patient rapporterede outcomes for patienter med hofteimpingement før og efter hofteartroskopi. Derudover blev der udført et prospektivt kohortestudie af patienter med hofteimpingement, der fik ledbevarende hoftekirurgi.

Formålet var at måle patient rapporterede outcomes via Copenhagen Hip and Groin Outcome Score, måle maksimal hoftefleksions- og ekstensions muskelstyrke samt dagligt aktivitetsniveau med accelerometre. Alders- og kønsmatchede raske referencepersoner blev inkluderede til sammenligning.

Fund

Patienter med hofteimpingement oplever smerter, nedsat funktion, nedsat livskvalitet og deres maksimale hoftemuskelstyrke er nedsat sammenlignet med referencepersoner. Efter hofteartroskopi blev patienternes outcomes forbedret og deres muskelstyrke øget, men de forblev under niveauet for referencegruppen.

Patienternes daglige aktivitetsniveau var ikke statistisk forskelligt fra referencerne med undtagelse af løb og cykling. 88 % af patienterne deltog i en form for fysisk aktivitet efter operationen, men det var på et lavere performanceniveau end referencegruppen.
  

Fortolkning

Hofteartroskopisk behandling af hofteimpingement giver patienter smertelindring og øget funktionsniveau, men nogle patienter oplever stadig problemer – især under sportsaktiviteter. Fremtidige studier bør undersøge, hvordan patient outcomes kan forbedres endnu mere.

Del eller udskriv siden