Strength training in patients undergoing dialysis

I afhandlingen undersøges effekten af styrketræning hos dialysepatienter, og om proteinindtag i forbindelse med træningen havde betydning for træningseffekten.

Afhandlingen: Strength training in patients undergoing dialysis

Kontakt Stig Mølsted

Stig Mølsted på Fag og Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Stig Mølsted

Patienter med kronisk nyresvigt behandlet med dialyse har forringet muskelstyrke, som blandt andet skyldes tab af muskelmasse. En årsag til tabet af muskelmasse er manglende balance mellem proteinsyntese og proteinnedbrydning, som er påvirket af en række sygdomsrelaterede faktorer. Med reduceret muskelmasse og muskelstyrke følger en forringet fysisk funktion relateret til hverdagsaktiviteter.

Formålet med projektet, der ligger til grund for denne afhandling, var at undersøge effekten af styrketræning hos patienter i dialysebehandling og at undersøge om en eventuel effekt blev forøget ved at indtage protein i forbindelse med træningen.

Patienter i dialysebehandling på Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet og Hillerød Hospital blev inviteret til at deltage i projektet. Inklusionskriterier var over 18 år i alder, dialysebehandling i minimum tre måneder og en tilstand der gjorde det muligt at følge træningsprogrammet. Eksklusionskriterierne var svær polyneuropati, amputation på en underekstremitet, diabetisk retinopati, demens eller manglende forståelse af dansk sprog.

Patienterne blev testet før og efter 16 ugers kontrolperiode samt før og efter 16 uger med styrketræning tre gange om ugen. Inden træningsperioden blev patienterne randomiseret til indtag af en proteindrik med 9,4 g protein eller en energidrik uden protein i forbindelse med træningen.

Træningsprogrammet bestod af fem minutters opvarmning efterfulgt af tre øvelser med høj belastning: Ben-pres, knæ-ekstension og knæ-fleksion. Træningsintensiteten blev gradvist øget i træningsperioden.

Før og efter kontrol- og træningsperioden fik patienterne målt selv-vurderet helbred, fysisk funktion, muskelstyrke, neuromuskulær funktion, insulinsensitivitet og størrelse samt fordeling af muskelfibre.

Enogfyrre patienter blev inkluderet i projektet, otte udgik i kontrolperioden og fire udgik i træningsperioden. Ingen patienter udgik på grund af komplikationer relateret til træningen. I kontrolperioden var der ingen ændring af testresultaterne. Efter træningsperioden var der forbedring af patienternes selv-vurderede helbred, fysiske funktion, muskelstyrke, neuromuskulær funktion og insulinsensitivitet. Andelen af type 2X muskelfibre blev reduceret og størrelsen på type 1- og type 2-muskelfibre var uændret. Træningseffekten var ikke afhængig af, om patienterne i forbindelse med træningen fik proteindrik eller drik uden protein.

Styrketræningen forbedrede muskelstyrke på trods af en begrænset muskelhypertrofi. Effekten på muskelstyrke var derfor primært relateret til forbedringer i det neuromuskulære system. Den positive effekt af insulinsensitiviteten er vigtig i forebyggelse og behandling af type 2-diabetes. Årsagen til at der ikke var nogen effekt af at supplere træningen med protein kan skyldes for lille mængde indtaget protein og at den øgede proteinopbygning ikke oversteg den grundlæggende sygdomsbetingede proteinnedbrydning.

Konklusionen på undersøgelsen er, at styrketræning til patienter i dialysebehandling er forbundet med forbedringer, der er relevante for fysiske funktion og for bedre udnyttelse af insulin.

Del eller udskriv siden