Assessment of Postural Control in Relation to Balance and Falls

Det overordnede mål med ph.d.-afhandlingen var at identificere klinisk relevante kvantitative parameter, der kunne bidrage til at vurdere faldrisiko blandt ældre. Resumé af Uffe Læssøes ph.d.-afhandling fra 2007.


Kontakt Uffe Læssøe
Uffe Læssøe på Fag g Forsknings ph.d.-liste

Resumé af Uffe Læssøe

Det overordnede mål med dette ph.d.-projekt var at identificere klinisk relevante kvantitative parameter, der kunne bidrage til at vurdere faldrisiko blandt ældre. Mere specifikt var målet at finde metoder til at identificere balance- og gangkarakteristika som udtryk for postural kontrol. Målgruppen var friske hjemmeboende ældre.

Første del af studiet omfattede udvikling af et testbatteri bestående af allerede eksisterende test, de dækkede faldrelaterede aspekter af den posturale kontrol. Testbatteriet blev vurderet i forhold til dets evne til at forudsige fald blandt 96 hjemmeboende ældre, og det viste sig ikke at være brugbart hertil. Det blev konkluderet at faldrisiko i denne gruppe af relativt aktive og raske ældre ikke kan bestemmes alene gennem en vurdering af fysiologiske faktorer. Evnen til posturale kontrol bør vurderes i relation til individuelle risici i den enkeltes livsstil.

Anden del af studiet omfattede en undersøgelse af alderskarakteristika indenfor bestemte områder af den posturale kontrol. Graden af automatisering af den postural kontrol blev vurderet ved anvendelse af en ”dual task” tilgang i to forsøgsprotokoller. En protokol fokuserede på proaktiv postural kontrol under forudsigelige forstyrrelser af den stående stilling. En anden protokol fokuserede på den overskydende kapacitet af den posturale kontrol under gang.

Det kunne konkluderes, at feed-forward strategier synes at spille en rolle i forbindelse med postural kontrol. Alder har indflydelse på automatisering af den posturale kontrol under gang, hvilket kommer til udtryk i ændrede gangkarakteristika i forbindelse med ”dual task”. Disse fund indikerer, at det er relevant at udvikle kliniske tests baseret på en dual task tilgang med henblik på at vurdere tidlige tegn på forringelser i den posturale kontrol.

Vurdering af faldrisiko i denne population bør således omfatte en vurdering af den enkeltes posturale kontrol baseret på udfordrende tests, der inkluderer dual task test, sat i forhold til en vurdering af de postural krav, som den enkeltes livsstil lægger op til.

Del eller udskriv siden