Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Effekt eller respekt?

DILEMMA // Hvad stiller man op, når en religiøs klædedragt begrænser patienten og gør det svært at se, om øvelser bliver udført korrekt?
Tegning: Gitte Skov

Yrsa er fysioterapeut i X-købing Kommune og ansat i afdelingen for sundhedsfremme, der blandt andet har holdtilbud til borgere med diabetes, hjertekarsygdomme og rygproblemer.

I kommunen bor mange borgere af anden etnisk oprindelse, og mange af dem deltager i kommunens træningstilbud, men Yrsa synes, at det er svært at hjælpe de kvinder, der møder op i religiøse klædedragter, der betyder, at de ikke kan røre sig og få pulsen op. Yrsa kan desuden ikke komme til at se, om de udfører øvelserne rigtigt, og hun er i tvivl om, hvad hun skal stille op.

Kan hun forlange, at de enten kommer i tøj, de kan røre sig i, eller bliver væk og overlader pladsen til en, der kunne få mere glæde af det? Det er jo Yrsas opgave at sørge for, at borgerne får det ud af træningen, som de har behov for, og at kommunens ressourcer bliver brugt ansvarligt.

Eller skal Yrsa forsøge at få det bedste ud af det, uanset påklædning, vel vidende, at det slet ikke er optimalt?

Endelig er der den mulighed, at Yrsa kan foreslå kommunen at oprette hold kun for kvinder. Men Yrsa er bange for, at hun så er med til at understøtte kønsopdeling og dermed modarbejder ligestilling.

Hvad ville du gøre?

Del eller udskriv siden
4 kommentarer