Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapiens elevatortale

"Det er en smuk fortælling om, hvad det er vi kan sammen og hver for sig", siger formand Tina Lambrecht.

Hvad er vi egentlig for nogen, os fysioterapeuter? Hvad er det, vi kan? Og hvad er det, vi gør?

Selv ved vi godt, hvad vi hver især bidrager med. Og vi er gode til at tale længe om, hvad vi går og gør inden for de enkelte specialer i hver vores sektor.
Fysioterapi kan nemlig så uendelig meget og er så uendelig bredt. Det er vores styrke, men det er også vores svaghed, når vi skal forklare os overfor omverdenen.

Derfor har vi brug for en fælles fortælling.

Forestil dig, at du på vej ind i en elevator bliver spurgt, ”hvad er det der fysioterapi egentlig?”  Du har et par minutter, indtil elevatoren standser på 6. sal, og din samtalepartner stiger ud. Så det gælder om kort og præcist at kunne fortælle om alt det gode, fysioterapi gør.

I hovedbestyrelsen er vi efter mange og lange overvejelser og diskussioner blevet enige om en grundfortælling. Grundfortællingen er det, vi er fælles om.

Sammen gør vi syge mennesker raskere. Svage mennesker stærkere. Sunde mennesker sundere.

Vi har endvidere valgt sloganet ”Vi holder mennesker i bevægelse”. Det er ikke bare et slogan. Det er det, vi gør. Hvad enten vi arbejder med skadesforebyggende træning i en idrætsklub eller anvender BBAT i psykiatrien, holder vi mennesker i bevægelse, så kroppen opleves som en medspiller og ikke som et fængsel.

Bevægelse er ikke lig med fysisk aktivitet, men optimering af funktion. Eller, som der står i grundfortællingen: Det handler om at sikre den bedste kvalitet af det enkelte liv uanset livssituation.

Læs grundfortællingen. Brug den i elevatoren, og hvor du ellers kan komme til det. Og varm dig ved den, for det er en smuk fortælling om, hvad det er vi kan sammen og hver for sig.

Det er også det, vi skal bruge fortællingen og sloganet til i Danske Fysioterapeuter. Den er vores fælles fundament – det, vi står på, når vi skal markedsføre os og fortælle borgere og politikere, hvem vi er, og hvad vi kan.

Fysioterapi skal nemlig være et stærkt brand. Det er et af vores strategiske pejlemærker for de kommende år. Omverdenen skal ikke være i tvivl om, at det er os, der holder mennesker i bevægelse.

 

 

Del eller udskriv siden
1 kommentarer