Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kommunal el-stimulation

EL-STIMULATION / Fysioterapeuterne i træningsenheden i Greve Kommune bruger el-stimulation til borgere, der har svært ved at aktivere musklerne tilstrækkeligt. Behandlingen er et supplement til den øvrige behandling og genoptræning.
Jørgen Lassen bider tænderne sammen, når fysioterapeut Knud Jacobsen skruer op for strømmen. Flere gange om ugen er han i genoptræningsenheden i Greve, hvor han får el-stimulation kombineret med manuel behandling til musklerne omkring knæet. Foto: Henrik Frydkjær.

”Det niver, og det er ikke noget, jeg gør for sjov skyld. Men jeg kan jo se, det at virker”, siger Jørgen Lassen. Efter 10 minutters opvarmning på kondicykel, sidder han på briksen og træner quadriceps. Han har to elektroder på quadriceps, og man kan tydeligt se, når den elektriske impuls får musklen til at trække sig sammen. Smerterne under behandlingen afskrækker ham ikke, for han kan mærke, at det gør en forskel at træne, samtidig med at musklen stimuleres elektrisk. Jørgen Lassen er blevet så glad for effekten, at han selv har købt et billigt el-stimulationsapparat, som han bruger hjemme.

I snart fire uger har Jørgen Lassen fået intensiv behandling og trænet i træningsenheden i Greve Kommune. Flere gange om ugen møder han op i træningslokalet for at få behandlet musklerne og senerne omkring højre knæ. Der var efter en knæoperation og lang tids sygeleje behov for en intensiv genoptræning, og det havde træningsenheden mulighed for at tilbyde.

På de fire uger er der virkelig sket noget, fortæller fysioterapeut Knud Jacobsen. Jørgen Lassen kom med massiv kontraktur i haserne og quadriceps uden styrke og muskelfylde. ”Jørgen kunne slet ikke strække knæet og næsten ikke støtte på benet”, fortæller Knud Jacobsen. Nu fire uger senere mangler der kun 5 grader i knæekstensionen, man kan se konturerne af quadriceps igen, og Jørgen Lassen kan gå uden at støtte sig til ”talerstolen”. Det er ikke nyt at bruge strøm til borgerne. For to år siden fik enheden to el-stimulationsapparater, og de har været flittigt brugt lige siden. Selv om el-stimulationen opleves som smerte, accepterer de fleste borgere, at det er det, der skal til for at få musklerne i gang igen, fortæller Knud Jacobsen.

”Borgerens funktionsniveau afgør, om jeg bruger el-stimulation. Jeg har både brugt det til ny-opererede patienter efter menisk- og korsbåndsskader, skulderproblematikker og efter hoftebrud. Det er især et godt redskab i starten af behandlingen, hvor borgerne ikke kan lægge kræfter i kontraktionerne og ikke må belaste leddene”, fortæller Knud Jacobsen.

Andre fysioterapeuter i træningsenheden bruger el-stimulation til borgere med neurologiske lidelser, især til borgere med følger efter apopleksi.

El-stimulation relevant også i kommunalt regi

Indførelsen af el-stimulation i Greve udsprang af faglig interesse blandt fysioterapeuterne, fortæller leder af træningsenheden, fysioterapeut Benedicte Rostock. Hun besluttede at anskaffe to apparater og inviterede fysioterapeut Thomas Nybo, der har lang erfaring med el-stimulation, til at introducere og undervise enhedens fysioterapeuter. Apparaterne blev finansieret af satspuljemidler, der på det tidspunkt skulle anvendes til mennesker med hjerneskade.

”I begyndelsen brugte vi primært elstimulation til borgere med neurologiske lidelser, men det har udviklet sig, og i dag bruges det bredt til forskellige diagnoser”, siger Benedicte Rostock.

Syv fysioterapeuter i enheden har specialiseret sig i el-stimulationsbehandling, og de behandler både de borgere, de selv genoptræner, og kollegernes borgere. El-stimulation benyttes ikke kun til de individuelle behandlingsforløb, men også i forbindelse med holdtræningen.

”Det er ikke usædvanligt, at fysioterapeuterne trækker en af borgerne ud fra holdtræningen for at give individuel behandling i form af elstimulation eller akupunktur”, fortæller Benedicte Rostock.

Det har, fortæller Benedicte Rostock, ikke været svært at implementere el-stimulationen i det daglige arbejde, da man i træningsenheden i forvejen har en model for løbende opdatering og sidemandsoplæring. Der afholdes jævnligt faglige workshops med forskellige emner. Desuden har træningsenheden en udviklingsterapeut, der søger den nyeste evidens og samler de fysioterapeuter, der genoptræner borgere indenfor et område, så de kan gennemgå og diskutere de nyeste studier og retningslinjer.

De fleste, både fysioterapeuter og borgere, har ifølge Benedicte Rostock taget godt imod el-stimulationsbehandlingen.

”Men der er terapeuter, der ikke kan lide, at det gør ondt på borgerne, og så skal borgeren også have lyst til det, og ikke være bange for strøm”, siger Benedicte Rostock.

Caserapport fra Træningsenheden i Greve Kommune: Effekt af højintens-NMES på UE hos borgere med erhvervet hjerneskade

Del eller udskriv siden
0 kommentarer