Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Trivslen er helt nede under gulvbrædderne

MIT JOB // Erik Bjernemose arbejder i Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, som tilsynsførende og koordinator for indsats mod social dumping. Derudover er han tillidsrepræsentant og repræsentant for de statsansatte i Danske Fysioterapeuters udvalg for lønmodtageroverenskomster.
Foto: Claus Sjödin

Hvordan er du havnet i Arbejdstilsynet?

Jeg kom hertil fra en stilling som sagsbehandler på hjælpemiddelområdet i Odense Kommune i 2007. Her havde jeg haft en kollega, der skiftede til Arbejdstilsynet, og det var ham, der anbefalede mig at flytte med.

”Vi har det super godt, og der er mange penge til forebyggende indsatser”, fortalte han. Odense Kommune skulle skære ned, og jeg ville hellere være et sted med udvikling end et sted, hvor man skulle afvikle. Arbejdstilsynet ansatte ca. 100 nye tilsynsførende ud af ti gange så mange ansøgere, blandt andre mange fysioterapeuter, der blev rekrutteret til en særlig indsats omkring ergonomi og muskel-skelet-besvær.

Hvad laver du?

Jeg kører ud på tilsyn til arbejdspladser inden for bygge- og anlæg, transport af gods, industri samt landbrug, skovbrug og gartneri. Desuden er jeg koordinator for indsatsen mod social dumping, som er et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet.

Det har vist sig, at terapeuterne i Arbejdstilsynet i høj grad sætter sig på funktioner med koordinering og faglig udvikling, og jeg koordinerer de tre myndigheders fælles aktioner. Arbejdstilsynet ser især på, om de udenlandske virksomheder er registreret, og at sikkerheden er i orden for medarbejderne. SKAT kontrollerer skatte- og momsforhold, mens politiet undersøger arbejds- og opholdstilladelse.

Jeg står for den praktiske planlægning besøgene og sørger for, at Arbejdstilsynets medarbejdere er fagligt klædt på til opgaven. På den slags opgaver skal vi være meget brede, fordi vi rykker ud til alle slags virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og ikke som ellers opdelt efter branche, hvor den tilsynsførende kan have specifikke kompetencer.

Vi har 13 aktionsdage om året, hvor vi på 5-6 hold deltager to fra hver myndighed med en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet som holdansvarlig. Den tilsynsførende skal som i det almindelige tilsyn kunne spotte et problemfelt og hive den rigtige myndighed på banen, og vi har haft anmeldelser, grænsende til menneskehandel, som involverede samarbejde med både kommuner, miljømyndighed, brandmyndighed, Center mon menneskehandel, Statsamtet m.fl.

Hvor meget fylder dit hverv som tillidsrepræsentant?

Det seneste år har det fyldt en del. Arbejdstilsynet har gennemført en række besparelser, der har betydet afskedigelser og ændrede arbejdsvilkår, uden at vi som medarbejdere har haft spor indflydelse på processen, hvilket har skabt mange frustrationer. Ledelsen lytter og skriver ned, men der er ikke noget af det, vi kommer med, der bliver skrevet ind i de endelige retningslinjer.

Siden 2015 er der forsvundet 120 stillinger. Vi er p.t. ca. 30 fysioterapeuter i alt fordelt på de tre tilsynscentre – hvilket er ca. det halve af, hvad vi var i 2007.  Foruden de mange, der er blevet fyret, er der flere – over 40 tilsynsførende i 2016 - der selv har valgt at sige deres job op på grund af utilfredshed. Det skyldes blandt andet en ny kørselsordning, der betyder, at kørsel til og fra virksomhederne i modsætning til tidligere i højere grad foregår i fritiden, hvilket har fået økonomiske og familiemæssige konsekvenser særligt for kolleger i yderområderne.

Er der ligefrem dårligt arbejdsmiljø i Arbejdstilsynet?

Ifølge en måling er trivslen i Arbejdstilsynet helt nede under gulvbrædderne. Ledelsen har derfor udstyret os med talepapirer, så vi ved, hvad vi skal svare, når vi kommer ud på et tilsyn og bliver mødt med spørgsmål om, hvordan vi tror, vi kan have forstand på andres arbejdsmiljø, når vi ikke engang kan styre vores eget.

Jeg synes, ledelsen burde have handlet allerede i sommer, da de fik et notat fra vores arbejdsmiljørepræsentanter, der indeholdt nøjagtig det, som trivselsmålingerne viser. Men direktionen satte i november en opfølgning på trivslen i værk med inddragelse af både medarbejdere og tillidsvalgte, så nu afventer vi de konkrete handlinger, der kan rette op på tilliden.

Er du glad for dit job?

I øjeblikket er det let at få øje på kritikpunkter, men fagligt og kollegialt har vi det fantastisk. Foruden tilsyn har jeg opgaver med undervisning i arbejdsmiljø og social dumping både internt og eksternt, og jeg har mulighed for at specialisere mig inden for ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Og hvis jeg ikke selv har de nødvendige kompetencer, står der altid en kollega parat til sparring eller til at tage med på tilsyn.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer