Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Først leder, så fysioterapeut

Fysioterapeut Karen Langvad er ny direktør i Danske Fysioterapeuter.
Karen Langvad har mere end 20 års erfaring som leder og har, før hun kom til Danske Fysioterapeuter, blandt andet været afdelingsleder ved Hammel Neurocenter, Aarhus Universitetshospital og PTU Aarhus. Hun er uddannet fysioterapeut fra Holstebro i 1989 og blev i 2006 sundhedsfaglig kandidat fra SDU. Foto: Henrik Frydkjær

Fysioterapeut Karen Langvad blev i december udnævnt til direktør i Danske Fysioterapeuter efter at have varetaget stillingen som faglig chef samme sted siden 2008.

”Jeg søgte først og fremmest jobbet, fordi det er en spændende stilling, der giver indflydelse på et område, der optager mig rigtig meget”, fortæller Karen Langvad, der dog erkender, at skridtet opad i hierarkiet også er endnu et skridt væk fra den direkte berøring med faget.

”Til gengæld kommer jeg til at beskæftige mig bredere med hele professionen, ikke bare med faget, men med professionen som helhed og med de udfordringer, vi står over for”.

En af de store udfordringer er professionens beskæftigelse, mener hun. Antallet af fysioterapeuter stiger hurtigere, end der bliver skabt nye job, og der skal derfor tænkes nyt, hvis ledigheden ikke skal ikke vokse og faget dermed komme under pres.

Faget skal bruges i nye sammenhænge

Det er op til foreningens politikere og ikke direktøren at formulere strategien, men Karen Langvad tør godt gå så vidt som til at sige, at det ikke kun handler om at få åbnet omverdenens øjne for fysioterapiens fortræffeligheder, men også fysioterapeuternes øje for, hvad der ligger uden for fagets umiddelbare kerne.

”Hvis vi skal bibeholde fuld beskæftigelse, skal vi ud og arbejde med vores fag nye steder, og vi skal finde nye måder at bruge faget på. Det udfordrer os som fysioterapeuter, for vi har det generelt svært med at flytte os fra vores fagkerne og faggruppe”, mener hun.

”Jeg tror også, det er derfor, der er så forholdsvis få fysioterapeuter, der går efter store strategiske lederposter, ikke bare i sundhedsvæsnet men også andre steder. Det første skridt er jo, at man begynder at interessere sig for ledelse, og dernæst at turde tage springet og turde lede ind i andre områder og andre faggrupper end ens egen”.

Tidligere har Karen Langvad blandt andet været leder for tværfagligt rehabiliteringsteam på Hammel Neurocenter, men det var paradoksalt nok først, da hun kom til Danske Fysioterapeuter, at balancen tippede og hun oplevede at føle sig mere som leder end som fysioterapeut.

”Jeg har jo ikke sluppet faget fuldstændig, men har i Danske Fysioterapeuter beskæftiget mig med områder, hvor jeg måtte starte helt forfra; som da jeg overtog ansvaret for praksissektoren og erhvervsudviklingen. Og nu glæder jeg mig til at dykke ned i endnu flere nye områder som for eksempel offentlige overenskomster, pension og forsikring. At opbygge ny viden, som jeg kan agere ud fra - det er blandt andet det, der er så spændende ved ledelse”.

Ikke en naturlov

Det er otte år siden, der sidst sad en fysioterapeut som administrativ leder for Danske Fysioterapeuter, så med andre ord er det ikke en naturlov, at foreningens direktør skal rekrutteres fra fagets egne rækker, og det er heller ikke derfor, Karen Langvad har fået jobbet, mener hun selv.

”Jeg tror, jeg har fået jobbet, fordi jeg i den tid, jeg har været i organisationen, har vist, at jeg er en god leder og god til at nå de politiske målsætninger. Og fordi, jeg er evner at stå stabilt, selv når bølgerne går højt”.

”Det har sikkert ikke været uden betydning, at jeg er fysioterapeut, men det har ikke været afgørende. Jeg kan noget ekstra, fordi jeg er fysioterapeut, men jeg er også bevidst om, at det kan give mig nogle blinde pletter i forhold til at se kritisk på professionens forestilling om sig selv”.

Karen Langvad fik stillingen i konkurrence med 66 andre ansøgere, og efter omfanget af reaktioner fra foreningens medlemmer at dømme, traf ansætttelsesudvalget det rigtige valg.

”Jeg sad tre aftener i træk og besvarede lykønskninger. Det er meget rørende, at så mange har gjort sig den ulejlighed at skrive. Det viser, at der er en meget stor opmærksomhed på foreningen fra medlemmerne, og en stor tillid. Den gensidighed er helt afgørende for, at vi kan nå det, vi sætter os for sammen”.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer