Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fokus på oversete patientgrupper

Professor i sundhed i muskler og led Michael Skovdal Rathleff håber med sit professorat at skabe gode patientforløb for nogle af de patientgrupper der ikke tidligere har fået så meget opmærksomhed. Det skal ske gennem et samarbejde med almen praksis og de øvrige sektorer.

Hvad betyder det for dig, at det er et delt professorat?

Det er en unik mulighed for at skabe synergi og holde fokus på patientforløb og sammenhæng, hvilket ikke ville være muligt, hvis jeg udelukkende var et sted.

Hvordan er professoratet koblet op på kandidatuddannelsen i fysioterapi?

På grund af ønsket om en ny kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi var det naturligt at lave en ny forskningssatsning og skabe et stærkt fagligt videnskabeligt miljø omkring uddannelsen.

Hvor mange ph.d.er og hvor mange postdoc’er vil komme til at referere til din afdeling?

Lige nu er der seks ph.d-studerende og tre postdoc’er. I 2020 forventer jeg yderligere to ph.d.-studerende og en postdoc.

Hvilke områder vil du forske i?

Min forskningsgruppe arbejder med udvikling og test af behandlinger for de hyppigste muskuloskeletale smerter, som ses i klinisk praksis. Det sker i et livstidsperspektiv, hvor vi både inkluderer unge og voksne med smerteproblemer.

Vi arbejder både med kliniske studier i samarbejde med klinisk praksis og evidenssyntese som baggrund for at informere om behandlingsguidelines inden for emnet. Der bliver et særligt fokus på at udvikle redskaber og værktøjer, som kan hjælpe patienten og klinikeren.

Vi vil samarbejde med Center for Almen Medicin omkring kapaciteten i almen praksis og undersøge, hvis og hvordan man eventuelt på en sikker og hensigtsmæssig måde kan integrere en fysioterapeut i almen praksis, og hvilke uddannelsesmæssige kompetencer det kræver at se uselekterede patienter i almen praksis.

Vi vil også undersøge, hvordan vi kan blive endnu bedre til at trække patienternes egne ressourcer frem og støtte deres egenhåndtering.

Hvad håber du kommer ud af professoratet?

Vi vil få en stærk forskningsgruppe, som bliver kendetegnet ved praksisrelevant forskning, samt at yngre forskere får nye muligheder, som på sigt vil øge den samlede forskningskapacitet i Danmark inden for feltet.

Hvordan vil de enkelte fysioterapeuter ude i landet kunne mærke, at du er blevet professor?

På kort sigt vil de få invitationerne til dialogmøder og få mulighed for at deltage på forskellig vis i vores projekter, for eksempel i form af at give input til vores ideudvikling, tolkning af resultater eller være med i selve projekterne. De skal være med til at sikre, at det, vi undersøger, har gang på jord og kan implementeres.

Hvad vil det betyde for patienterne?

Vi planlægger at tage fat i patientgrupper, der tidligere ikke har fået samme opmærksomhed, som andre har fået inden for nogle af de mere populære forskningsområder. Det kan være patientgruppen med udbredte smerter uden forklarlig årsag, personer med risiko for at ryge ud af arbejdsmarkedet på grund af forskellige sygdomme.

Gennem samarbejdet med almen praksis og de øvrige sektorer forventer vi at skabe gode patientforløb, hvor patienterne ved, at der er en plan for dem, som kan hjælpe dem med at skabe sikkerhed og overblik.

Hvilken betydning vil professoratet have for den forskning, du skal producere?

Professoratet giver mulighed for at samle kræfterne fra de to institutioner, hvor jeg arbejder. Jeg ser store muligheder for synergi og praksisnær forskning og gode patientforløb.

Læs også: Et professorat virker som en magnet

Del eller udskriv siden
0 kommentarer