Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Fysioterapeuters behandling og udredning af hovedpine

FAGLIG ARTIKEL // Praktiserende fysioterapeuters viden om udredning og håndtering af hovedpinesygdomme er mangelfuld. Det viser svarene fra en spørgeskemaundersøgelse.

Hovedpinesygdomme er skyld i ca. 20% af sygefraværet i Danmark og er en betydelig samfundsøkonomisk omkostning (1). Hovedpine har store konsekvenser for den sygdomsramte i form af tabt arbejdsfortjeneste og nedsat livskvalitet (1).

Hovedpine inddeles i primære og sekundære hovedpinesygdomme, hvor de primære hovedpineformer opstår uden anden påviselig sygdom, mens de sekundære opstår sekundært som følge af andre tilstande f.eks. hovedskader, blødning i hjernen eller overforbrug af medicin (1).

De hyppigste primære hovedpinesygdomme er migræne og spændingshovedpine, mens hovedpine som følge af medicinoverforbrug (MOH) er den hyppigste sekundære hovedpineform (1). I den almene befolkning lider ca. 2-3% af en sekundær hovedpine (2).

De fleste personer med hovedpine udredes og behandles hos den praktiserende læge, der kan henvise patienterne til fysioterapi. Antallet af disse henvisninger kendes ikke. 21% ud af 2773 patienter henvist til fysioterapi under speciale 51 har nakkebesvær, og af disse angiver 35%, at de har hovedpine (3).