Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nej til omskæring af drengebørn

DEBAT // Omskæring af drengebørn er et indgreb med konsekvenser for barnets fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og derfor etisk uforsvarligt, vurderer Danske Fysioterapeuters etiske råd.
Brian Errebo-Jensen er næstformand for Danske Fysioterapeuter, regionsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Fysioterapeuters etiske råd.

Danske Fysioterapeuters etiske råd har i løbet af 2019 drøftet etiske dilemmaer ved omskæring af drenge.

Det er rådets vurdering, at det er relevant, at vi som profession har en holdning til denne problematik. Rådet har taget stilling til omskæring af drenge ud fra fysio terapifaglige og sundhedsprofessionelle perspektiver, med særlig vægt på barnets ret til kropslig integritet og selvbestemmelse.

Danske Fysioterapeuters etiske råd mener, at omskæring af drenge er etisk uacceptabelt:

  • Af hensyn til barnets ret til kroppens integritet og ukrænkelighed
  • Fordi barnet ikke kan samtykke til indgrebet
  • Fordi indgrebet kan være traumatiserende
  • Fordi der er kendte kropslige følgevirkninger i form af nedsat seksuel funktion.

I vores diskussioner har vi naturligvis haft for øje, at der er kulturelle og religiøse forhold samt andre forhold, som influerer på omskæring af drenge, f.eks. at drengebørn kan stigmatiseres, hvis de ikke bliver omskåret. Men vores konklusion er, at omskæring er et traume og et overgreb ud fra en fysioterapeutisk vurdering.

Der er faglige argumenter, som gør, at fysioterapeuter kan forholde sig fagligt til omskæring af drenge, herunder traumatiserende følger, såsom nedsat seksuel og kropslig funktionsevne, som har konsekvenser senere og resten af livet.

Argumenter fra diskussionerne i etisk råd har været, at det er relevant at have en holdning, da det etiske dilemma er at balancere kroppens integritet med tolerancen over for menneskers religiøse overbevisninger. Herudover er der det retslige spørgsmål om, hvorvidt barnet skal kunne samtykke til indgrebet. Vurderingen er, at et informeret samtykke reelt først kan gives, når den unge er myndig.

Det handler om kroppens ukrænkelighed og nedsat kropslig funktion som følge. Rådets vinkel ind i området bør være, at mennesket er sin krop, at kroppen er menneskets eksistens, og at omskæring gør noget ved kroppen/eksistensen.

Endvidere vurderer rådet, at der er etiske argumenter, som gør, at fysioterapeuter kan forholde sig til emnet, herunder manglende respekt for integritet, autonomi og selvbestemmelse, som er værdier fremhævet i foreningens etiske retningslinjer.

Etisk råd har taget en principiel stillingtagen, da vi blev opmærksomme på, at omskæring er et indgreb, der har konsekvenser for barnets fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, som er vores professionsområde.

Når fysioterapeuter møder problematikken, er det godt at kende konsekvenserne af omskæring, hvad mange formodentlig ikke gør.

Fysioterapeuter, der igennem deres arbejde er i kontakt med jødiske og muslimske familier kan, ved behov, henvise til barnets tarv, kropslige integritet og ret til at vokse op med en intakt og seksuel fuldt funktionel krop.

Som fysioterapeuter skal vi arbejde for, at individer og befolkningen udvikler og bevarer maksimal funktionsevne livet igennem og medvirke til at sikre barnets tarv.

På vegne af Danske Fysioterapeuters etiske råd
Brian Errebo-Jensen