Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Overvægt: Leg er en vej til nye vaner

TEMA OM OVERVÆGT // Fysioterapeuter skal passe på med at stille for høje krav til personer med svær overvægt, for konsekvensen kan blive, at de giver op. På Livsstilscenter Brædstrup bliver behandlingen skræddersyet til den enkelte patient.
Foto: Jesper Voldgaard

Det er tidlig morgen. I træningssalen på Livsstilscenter Brædstrup klapper fysioterapeut Henrik Ravn et par gange i hænderne: ”Velkommen til, alle sammen. I må gerne rykke lidt tættere på, så I kan høre mig.”

Gruppen på tolv kvinder og ni mænd samler sig om fysioterapeuten. Alle er klædt i afslappet træningstøj, løse bukser og en rummelig t-shirt. De har også det tilfælles, at de fleste kæmper med svær overvægt og et BMI-tal over 30. Henrik Ravn tænder for musikken:

”Vi skal danse og have det sjovt. Det handler ikke om at præstere eller gå i takt eller lave bestemte trin. I skal bare bevæge jer, præcis som I har lyst til.”

Flere begynder at bevæge armene og knipse med fingrene og bevæger sig på kryds og tværs af lokalet. ”Så skal der vrikkes med hofterne. Kan du følge med?” Der grines, mens små svedperler pibler frem på panderne.

På kontoret tæt ved træningssalen sidder fysioterapeut og ph.d. Bente Skovsby Toft, der er ansat som klinisk specialist på Livsstilscenter Brædstrup. Hun har været med til at planlægge de fysiske aktiviteter på centeret og står bag afhandlingen At være en stor krop i bevægelse: oplevelser af livsstilsændringer gennem 1½ år.

Skræddersyet behandling

Bente Skovsby Toft har arbejdet med personer, der er svært overvægtige på centeret siden 2007 og savnede evidens for, hvad der virker for netop denne patientgruppe.

”Jeg oplevede, at det kunne være svært at motivere nogle af vores patienter til at bevæge sig. Jeg har ofte undret mig: Hvorfor kan nogle overvægtige lide at bevæge sig og andre ikke? Og hvordan får vi dem med?”

Bente Skovsby Toft interviewede derfor otte kvinder og otte mænd, alle med et BMI-tal over 40, som var henvist til en livsstilsintervention på centeret. Og hun fandt ud af, at når deltagerne oplevede den fysiske aktivitet som lystbetonet, så fik de lyst til at bevæge sig mere. Deltagerne blev også mere motiverede, når de var sammen med ligesindede i et trygt miljø, hvor de følte et fællesskab, og hvor de undgik at føle sig bedømt og vurderet.

Livsstilscenterets programmer baserer sig derfor på velvære og præsenterer en lang række aktiviteter, hvor man ikke tæller skridt og fokuserer på præstation. Den fysiske træning består blandt andet af bassintræning, yoga, meditativ dans og øvelser som kan laves i naturen, mens træningen i multisalen sker under overskrifter som ‘Leg med pulsen,’ ‘Rolig morgengymnastik’ og ‘Musik, leg og bevægelse.’

”Vi har fokus på, at deltagerne føler sig trygge og lykkes med de fysiske aktiviteter, og vi kan blandt andet se, at det er en kæmpe fordel at være del af et gruppefællesskab. Stort set alle har trælse oplevelser og dårlige erfaringer med aktivitet med sig, men her kan de spejle sig i hinanden. Vores opgave er at give dem nye oplevelser og give dem lyst til at være modige,” forklarer Bente Skovsby Toft.

Behandlingen er en tværfaglig indsats, hvor både fysio- og ergoterapeut, psykologer, diætist og sygeplejersker arbejder sammen. Patienterne bliver indlagt fire dage i træk, af tre omgange.

”På den måde kommer patienterne ud af deres hverdagsliv og kan slippe hverdagens forpligtigelser og rutiner. Mange har også en uhensigtsmæssig døgnrytme, som vi kan få i balance her. De får sund mad og lærer at spise regelmæssigt. Og så er det helt afgørende, at patienterne har masser af tid med både det faglige personale og med hinanden. Det rykker rigtig meget.”

Sæt kravene ned

Det kom bag på fysioterapeuten, i hvor høj grad negativ selvopfattelse og stigmatisering fyldte hos de interviewede i undersøgelsen.

”Mange af dem, jeg talte med, følte en håbløshed på et eksistentielt niveau, hvor de var tæt på at give helt op. De oplever ofte et negativt samspil, hvor overvægten gør det svært at bevæge sig. Det bliver de kede af og føler samtidig skyld og skam. Så trøstespiser de og tager endnu mere på. Og så bliver det endnu sværere at bevæge sig. Derfor lægger vi stor vægt på at tage skyld og skam væk fra dem, og vi arbejder meget med den mentale del,” forklarer Bente Skovsby Toft, som forsøger at inddrage hvile, ro og accept i samtaler med den enkelte og gennem mindfulness træning.

"Vi sænker bevidst ambitionsniveauet og spørger: Hvor lidt kan man nøjes med? Det er meget vigtigt, at de lykkes med lidt i stedet for at fejle med et forkromet træningsprogram.”

Bente Skovsby Toft advarer mod at presse de officielle anbefalinger for fysisk aktivitet ned over hovedet på gruppen. Hun foreslår, at både fysioterapeuter og andre faggrupper gentænker anbefalingerne og tilgangen til personer med svær overvægt, og i stedet tilbyder en mere nuanceret og individuel tilgang.

For at opnå en egentlig livsstilsændring og chancen for et varigt vægttab, skal behandlingen være skræddersyet til den enkelte patient.

”Fysioterapeuter risikerer nemt at stille urealistiske krav til den gruppe ved at bede dem om at gå 10.000 skridt eller være aktive i 30 minutter hver dag. Men vi skal ikke komme med en facitliste og overføre vores faglighed én til én. Vi skal i stedet have blik for patienternes oplevelser og værdier. For det er DERES liv. Derfor er det vores ambition at give dem nogle gode oplevelser og bygge videre på dem, så bevægelse ikke bliver en sur pligt, men noget brugbart, som de kan tage med sig hjem,” siger Bente Skovsby Toft.

Overvægt er en kompleks størrelse

I multisalen er det tid til evaluering, og alle samles omkring fysioterapeut Henrik Ravn, som spørger rundt i flokken: ‘Hvordan var det? Hvad synes I om timen?’ Svarene kommer med forpustede åndedræt: ‘Jeg synes, musikken var vildt god og energisk," og ‘det var sjovt! Især det med ballonerne.’

Patienterne skal nu videre til formiddagspause inden næste punkt på dagens skema, som er en session med centerets psykolog.

Tilbage til Bente Skovsby Toft:

Hvad vil du gerne give videre til dine fysioterapeutkolleger, som arbejder med personer, der er svært overvægtige?

”Fokusér på det, der giver velvære. Og så er det vigtigt at anerkende, at det kan være en stor udfordring for din klient at leve med svær overvægt. Forskning viser, at fysioterapeuter kan opleve klienter med svær overvægt som lidt besværlige. De laver måske ikke de øvelser, som er aftalt eller får ikke den mængde motion, som kunne være gavnlig. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det at leve med svær overvægt omfatter meget komplekse problemstillinger, som kalder på en mere følsom og menneskelig tilgang, end vi fysioterapeuter er vant til.”

Når de tre ophold er afsluttet, overgår patienterne til egen læge. Her stopper livsstilscenterets behandlinger. Og selvom man ved, at det er i hverdagens trummerum, at den store udfordring med at holde fast i vægttabet kommer, er Bente Skovsby Toft tryg ved at sende dem ud på egen hånd.

”Mange holder kontakten og støtter hinanden i tiden efter. Og forhåbentlig har vi rustet dem til at se vægttabet som en proces, der strækker sig over tid og som indebærer både op- og nedture.”