Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kikkertoperation eller ikke-kirurgisk behandling?

Professor i ortopædkirurgi Kristian Thorborg håber med sit professorat at kunne sætte mere fokus på effektiv behandling og forebyggelse af muskuloskeletale smerter og skader. Det skal ske ved at kortlægge, hvem der har gavn af ikke-kirurgisk behandling, og hvem der har brug for en kikkertoperation.

Det er et klinisk professorat. Hvad vil det sige?

Det betyder, at fokus skal være på at gøre en forskel i klinisk praksis, og at den forskning, vi står for, har udgangspunkt og omdrejningspunkt i klinisk praksis.

Hvad betyder det for dig, at det er et klinisk professorat?

At jeg kan kombinere mine kompetencer inden for både klinik og forskning på daglig basis.

Hvordan er professoratet koblet op på kandidatuddannelsen i fysioterapi?

Jeg underviser på cand. scient. san.-uddannelsen på Københavns Universitet og er ansvarlig for modulet om fysisk aktivitet.

Hvor mange ph.d.er og hvor mange postdoc’er vil komme til at referere til din afdeling?

Jeg er pt. vejleder for otte ph.d.-studerende.

Hvilke områder vil du forske i?

Koordinering og effekt af kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling. Mit forskningsområde er især fokuseret på tre områder: Skulder, hofte og knæ, og med professoratet håber jeg at kunne kortlægge, hvem der har gavn af ikke-kirurgisk behandling, og hvem der har brug for en kikkertoperation. Jeg vil desuden forske i forebyggelse af idrætsskader hos børn og unge.

Hvad håber du kommer ud af professoratet?

Mere fokus på effektiv behandling og forebyggelse af muskuloskeletale smerter og skader.

Hvordan vil den enkelte fysioterapeut ude i landet kunne mærke, at du er blevet professor?

De vil forhåbentlig kunne følge med i forskningen og dens betydning for praksis gennem foredrag, nyhedsmedier, kurser og workshops, samt få mulighed for at deltage i større tværfaglige og tværsektorielle projekter.

Hvad vil det betyde for patienterne?

Mange patienter, der ikke behøver en operation, havner alligevel hos os på Ortopædkirurgisk Afdeling i Hvidovre, fordi man ikke rigtigt ved, hvor man ellers skal sende dem hen. Mange af dem vil muligvis få større udbytte af at få behandling gennem træning. Og så vil vi også arbejde for et øget fokus på sammenhængende og optimerede patientforløb.

Hvilken betydning vil professoratet have for den forskning, du skal producere?

Øget gennemslagskraft i forhold til omverdenen, det vil sige blandt beslutningstagere, samarbejdspartnere, foreninger, patienter og idrætsudøvere.

Læs også: Et professorat virker som en magnet

Del eller udskriv siden
0 kommentarer