Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Mere målrettet behandling til patienterne

Professor i træning og sundhed Søren Thorgaard Skou håber med sit professorat, at den enkelte fysioterapeut vil opleve flere evidensbaserede behandlingstilbud, der er tilrettelagt, så de direkte kan overføres til klinikken.

Hvordan er stillingen organiseret?

Tanken med professoratet er, at jeg er ansat 50 procent på SDU og 50 procent på NSR til at lede og igangsætte forskning, der indeholder et element af træning og fysisk aktivitet.

Hvad betyder det for dig, at det er et delt professorat?

Jeg har i mange år været ansat på et sygehus og et universitet. Det har for mig været det helt rigtige, fordi jeg på sygehuset er tæt på klinikken og patienterne, som jo er dem, forskningen skal komme til gavn, mens jeg på universitetet får den akademiske sparring, der er nødvendig for at lave studier af høj kvalitet i klinikken.

Er professoratet koblet op på kandidatuddannelsen i fysioterapi?

Nej, det er ikke koblet op på kandidatuddannelsen, men jeg underviser i forvejen på uddannelsen, hvilket jeg vil fortsætte med.

Hvor mange ph.d.er og hvor mange postdoc’er vil komme til at referere til din afdeling?

Ved NSR leder jeg forskningsgruppen PROgrez, hvor jeg er leder for 17 personer på tværs af otte professioner (primært fysioterapeuter), både ph.d.-studerende, postdoc’er og seniorforskere.

Hvilke områder vil du forske i?

I de kommende år bliver effekten af træning, fysisk aktivitet og patientuddannelse som behandling af multisygdom et stort fokus. Derudover har vi fokus på træning, fysisk aktivitet og anden behandling som forebyggelse og behandling af forskellige skader og kroniske sygdomme.

Hvilken betydning vil professoratet have for den forskning, du skal producere?

Professoratet vil øge fokus på den forskning, som vi laver, samtidig med at det vil være en løftestang i forhold til samarbejde og ansøgninger om fondsmidler i fremtiden.

Hvordan vil den enkelte fysioterapeut ude i landet kunne mærke, at du er blevet professor?

Forskningen udføres i tæt samarbejde med patienter og klinikere på sygehuse, i kommuner og privat praksis for at sikre, at den har størst mulig relevans og kan implementeres efterfølgende, hvis resultaterne understøtter det. Håbet er derfor, at den enkelte fysioterapeut vil opleve, at der kommer flere evidensbaserede behandlingstilbud, der er tilrettelagt således, at de direkte kan overføres til klinikken.

Hvad vil det betyde for patienterne?

Jeg håber, at forskningen vil være med til at sikre, at behandlingen tilbydes til de rigtige patienter på det rigtige tidspunkt og i den rette dosis. Forhåbentligt vil de få bedre og mere målrettet behandling, når de har brug for det.

Læs også: Et professorat virker som en magnet

Del eller udskriv siden
0 kommentarer